Czy nagrzewnica VOLCANO VR Mini/VR1/VR2/VR3 może również chłodzić powietrze?

Tak, ale wyłącznie przy temperaturze czynnika roboczego powyżej temperatury punktu rosy chłodzonego powietrza, ponieważ urządzenia VOLCANO nie są wyposażone w tace ociekowe i nie powinniśmy doprowadzać do kondensacji wilgoci. W celu realizacji funkcji chłodzenia do VOLCANO należy doprowadzić instalację wody lodowej. W przypadku ryzyka wystąpienia temperatur czynnika roboczego poniżej temperatury punktu rosy chłodzonego powietrza konieczne jest wykonanie we własnym zakresie przez użytkownika tacy ociekowej pod urządzeniem. Wówczas dopuszcza się jedynie pozycję pracy VOLCANO z poziomym wypływem powietrza. Wykorzystanie VOLCANO z pionowym wypływem powietrza do funkcji chłodzenia grozi zalaniem silnika wentylatora lub zalewaniem przestrzeni pod urządzeniem, gdyż zamontowanie tacy ociekowej w tej pozycji pracy urządzenia nie jest możliwe. VOLCANO nie jest wyposażone w odkraplacz, dlatego w trybie chłodzenia zaleca się redukcję wydajności, aby wyeliminować zjawisko porywania kropel wody przez przepływające przez
wymiennik powietrze.