Czy możliwe jest stosowanie wymienników krzyżowych lub przeciwprądowych w centralach obsługujących tzw. pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych (np. sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM)?

Wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe w centralach higienicznych. 

Przy sprzyjającej konstrukcji centrali z odpowiednim układem ciśnień, stosowanie wymiennika krzyżowego będzie poprawnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Zwróćmy uwagę, że przepisy mówią o braku możliwości mieszania się powietrza zużytego z powietrzem świeżym. Jak wiadomo, wymiennik przeciwprądowy, jak i krzyżowy, może przy rozszczelnieniu generować znikome przecieki (zwykle rzędu 0,25%  -  1%), jednak przy odpowiedniej konstrukcji centrali taki przeciek, jeśli w ogóle nastąpi, będzie przeciekiem z powietrza świeżego do wyrzutni. Dlatego, takie rozwiązanie w oparciu o wymiennik krzyżowy czy przeciwprądowy jest możliwe do zastosowania w salach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.