Czy istnieje możliwość podłączenia pompy obiegowej do sterownika Volcano EC?

Tak, istnieje taka możliwość. Należy skorzystać z zacisku H1 na sterowniku i dla bezpieczeństwa dodatkowo użyć przekaźnika elektrycznego. Na styku H1, a następnie na przekaźniku elektrycznym pojawi się napięcie 230 V AC w momencie przejścia sterownika w tryb pracy. Dzięki odpowiednio dobranemu przekaźnikowi możemy w ten sposób włączać i wyłączać pompę obiegową.