Wienkra - Kalendarz
Promocje 24 sie 2020
Beretta
Kotły gazowe Beretta - promocja "Zastrzyk gotówki"

Nowa promocja – atrakcyjne pakiety z kotłami gazowymi Beretta. Możesz zyskać aż 1000 złotych! Promocja obowiązuje w terminie od 24 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 roku (lub do wyczerpania zapasów).

I. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „Zastrzyk Gotówki” jest firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A., ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.

II. Uczestnicy Promocji
Promocja adresowana jest do wszystkich firm kupujących urządzenia marki BERETTA poprzez Autoryzowanego Dystrybutora oraz bezpośrednio z RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.

III. Czas trwania Promocji
Promocja obowiązuje w terminie od 24 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 roku (lub do wyczerpania zapasów).

IV. Warunki Promocji

  1. Promocją objęte są pakiety:
  2. Zamówienie musi być złożone za pośrednictwem Autoryzowanego Dystrybutora lub bezpośrednio (umowa dealerska) w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
  3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej zawartej w punkcie IV.1 niniejszego regulaminu jest zamówienie jednorazowo minimum 2 pakietów (różnych lub takich samych) w czasie obowiązywania Promocji.
  4. Można złożyć dowolną ilość zamówień, o których mowa w punkcie IV.2.

V. Postanowienia końcowe

  1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
  2. Zaleganie z płatnościami w stosunku do Organizatora promocji dyskwalifikuje uczestnika.
  3. Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez uczestnika Promocji w jakiejkolwiek innej formie, niż określona w regulaminie.
  4. Reklamacje odnoszące się i mogące wynikać z Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
  5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. oraz wykorzystywanie ich do celów marketingowych firmy RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

Źródło