Smay klapy
Promocje 7 wrz 2020
Dofinansowanie na TRANS-Quick System

Co roku ZUS organizuje konkursy na dofinansowanie firm i instytucji w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pracy.

W konkursie na 2020 rok do rozdysponowania jest 50 mln zł.
Pieniądze można przeznaczyć na wiele inwestycji w tym zakup urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy czyli np. na:

 • zakup i instalację urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • Zakup i instalację urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • Zakup i instalację urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.).
 

Mikroprzedsiębiorstwa maksymalnie mogą ubiegać się o dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych (140 000zł),
Małe przedsiębiorstwo do 80% kosztów kwalifikowanych (210 000zł),
Średnie przedsiębiorstwo do 60% kosztów kwalifikowanych (340 000zł),
Duże przedsiębiorstwo do 20% kosztów kwalifikowanych (500 000zł).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 sierpnia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS na BHP?
W konkursie może brać udział płatnik składek, który spełnia następujące warunki:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie korzystał z dotacji w ostatnich 3 latach
Wszystkie działania na które można ubiegać się o dofinansowanie mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w dopasowaniu systemu odpylania TRANS-Quick lub systemu wentylacji do Twoich potrzeb! 

Zapraszamy do pobrania Katalogu w formacie PDF z naszej strony internetowej.