Promocje 2 paź
Alfaco
Promocja Alfaco - Zaplanuj jesień z GREE

fot. Alfaco

Zapraszamy do skorzystania z promocji Alfaco

 1. Organizatorem promocji jest firma Free Polska Sp. z o.o., wyłączny przedstawiciel marki Gree w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 13/3, NIP 525-22-91-850 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Elżbietę Krawczyk Grzyb
 2. Promocja trwa od 01.10.2018r. do 30.11.2018r.
 3. Promocją objęte są urządzenia marki Gree z serii Umatch i Free Match, znajdujące się na magazynach Partnera.
 4. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych („Uczestnik”). Z promocji wyłączeni są pracownicy Partnera wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu poprzedzającym.
 5. Treść regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Partnera.
 6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższych warunków:
 7. a) zakup u Partnera urządzeń z serii Umatch i Free Match marki Gree na łączną kwotę netto 10 000 zł w okresie od 1.10.2018 do 30.11.2018r.
 8. b) zakupy u różnych partnerów nie łączą się
 9. Każdy Uczestnik, który spełni warunki zawarte w regulaminie z zastrzeżeniem punktu 2 i 3 otrzyma profesjonalny komplet ubrań roboczych z niespodzianką za 1 zł.
 10. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu.
 11. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą:- Elżbieta Krawczyk Grzyb
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1.
 2. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Więcej szczegółów promocji Alfaco

gift