Produkty 30 lip
Capricorn
Zasuwy burzowe końcowe | Capricorn

fot. Capricorn

Zasuwy burzowe końcowe Capricorn montowane są na zakończeniach rurociągów w studzienkach zbiorczych lub przy rowach melioracyjnych. Chronią przed cofaniem się wód deszczowych w kanalizacji. Zasuwy burzowe Capricorn działają automatycznie, umożliwiając swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kanalizacyjnego wody deszczowej.

Zastosowanie

Zasuwy burzowe powinny być stosowane do wody deszczowej oraz ścieków szarych nie zwierających fekaliów.

Miejsce i sposób montażu

  1. Zasuwa powinna być montowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
  2. Uszczelka i miejsce zaraz pod nią muszą być pozbawione wszelkich zanieczyszczeń (piasek).
  3. Zaleca się smarowanie uszczelek środkiem ułatwiającym łączenie rur z zasuwą.

Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy dokonać sprawdzenia poprawności montażu i przygotować urządzenie do pracy poprzez sprawdzenie kierunku przepływu ścieków zgodnie ze strzałką na obudowie zasuwy.

Obsługa

Użytkownik powinien kontrolować zasuwę burzową raz na miesiąc przez sprawdzenie działania mechanizmu.

Konserwacja

Konserwacja zasuwy polega na utrzymaniu wnętrza rewizji w należytej czystości. Zaleca się czyszczenie wnętrza zasuwy w okresie wiosennym i jesiennym.

Skontaktuj się z Capricorn

Capricorn

gift