Produkty 30 wrz 2021
Smay
Wielopłaszczyznowe klapy odcinające typu WKZ-O

Wielopłaszczyznowe klapy odcinające typu WKZ-O przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji bytowej na granicy stref pożarowych oddzielających strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. W związku z powyższym, podstawową funkcją klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Klapy WKZ-O występują tylko i wyłącznie w wersji z siłownikiem elektrycznym wyposażonym w sprężynę powrotną oraz termowyzwalacz – WKZ-O-E.
Klapy WKZ-O mogą być montowane tylko w przegrodach pionowych (ścianach sztywnych).
Klapy WKZ-O mogą być montować tylko z poziomą osią obrotu.

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej pojedynczej klapy WKZ-O:
EI 240 (ve i↔o) S

gdzie:

E – szczelność ogniowa,
I – izolacyjność ogniowa,
S – dymoszczelność,
240– czas spełniania kryteriów E, I oraz S, wyrażony w minutach,
ve – klapa montowana w ścianie,
i↔o – kryteria skuteczności działania spełnione są od wewnątrz do zewnątrz (ogień wewnątrz) oraz od zewnątrz do wewnątrz (ogień zewnątrz),

Tagi: Smay