Produkty 14 paź
Systemair
Typoszereg SAVE poszerza się o nowy model SAVE VTC 500

fot. Systemair

Nowy rekuperator SAVE z systemem sterowania SAVE Touch!

SAVE VTC 500 to jednostka z odzyskiem ciepła przeznaczona do wentylowanych pomieszczeń o powierzchni do około 400 m2. Dostępne są modele z podłączeniem po lewej i prawej stronie, przeznaczone do montażu na ścianie.

SAVE VTC 500 to model z pomalowanymi na biało podwójnymi panelami, wyposażony w zaawansowany system sterowania. Urządzenie jest wyposażone w wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła, energooszczędne wentylatory z silnikami EC, a także filtry o niskich oporach przepływu powietrza zmniejszające zużycie energii i zapewniające niski współczynnik SFP (moc wentylatora) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może być używany do sterowania pracą od zapotrzebowania.

Wszystkie ustawienia i funkcje są dostępne z panelu SAVE Touch zintegrowanego z drzwiczkami. Panel to kolorowy ekran dotykowy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Dostępna jest opcja podłączenia jednego lub więcej zewnętrznych paneli sterowania. Panel sterowania ma oddzielne poziomy użytkownika dla autoryzowanych instalatorów i personelu serwisowego.

Strona główna panelu sterowania pokazuje takie informacje, jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza oraz aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia ze wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika.Tryb SAVE Touch AUTO ma wiele dostępnych funkcji kontrolujących przepływ powietrza zgodnie ze stężeniem CO2, ilością osób przebywających w pomieszczeniach, wilgotnością, harmonogramem, itp. Kontrola funkcji zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniu. Urządzenie może zapewnić precyzyjną kontrolę stałej ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza (CAV) dzięki zestawowi akcesoriów, który składa się z dwupunktowego przetwornika ciśnienia, zamontowanego bezpośrednio na płycie głównej. Do funkcji CAV nie są wymagane żadne elementy zewnętrzne, ponieważ rurki ciśnieniowe łączące z króćcami pierścieni pomiarowych i przetwornik są już zainstalowane fabrycznie wewnątrz urządzenia.

Symbole alarmowe wskazują możliwe usterki i wyświetlają bezpośrednie powiadomienia, jeśli coś wymaga naprawy. Urządzenie ma funkcję automatycznego odszraniania, którą można ustawić w 3 różnych trybach, w zależności od środowiska wewnętrznego i warunków zewnętrznych. Centrala pracuje dla temperatur zewnętrznych do -5 °C bez nagrzewnicy wstępnej w szczelnych domach / domach pasywnych, w których niezrównoważony przepływ powietrza jest niedozwolony. Urządzenie pracuje dla temperatur zewnętrznych do -15 °C bez nagrzewnicy wstępnej w szczelnych domach / domach pasywnych, w których jest dozwolony niezrównoważony przepływ powietrza. Poniżej temperatury zewnętrznej -15 °C potrzebna jest nagrzewnica wstępna.

Centralę SAVE VTC 500 można uzupełnić o wbudowaną nagrzewnicę elektryczną. Urządzenie jest wyposażone w płytkę podłączeniową z wstępnie okablowanymi wejściami i wyjściami dla łatwej instalacji i konfiguracji zewnętrznych czujników oraz zewnętrznych nagrzewnic / chłodnic. 

Urządzenie jest dostarczane z filtrami panelowymi o niskich oporach przepływu powietrza:

  • Filtr powietrza nawiewanego F7 / ePM1 60%
  • Filtr powietrza wywiewanego M5 / ePM10 50%. 

Filtr panelowy F8 / ePM1 70% do powietrza nawiewanego oraz zestawy filtrów są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. 

Główne cechy:

  • Wysokowydajny przeciwprądowy wymiennik ciepła z wentylatorami w technologii EC
  • Kontrola wentylacji na żądanie jest standardem z wbudowanym czujnikiem wilgotności
  • Sterowanie CAV dostępne jako wbudowane akcesorium
  • Wbudowana nagrzewnica elektryczna jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe
  • Panel sterowania SAVE Touch z dotykowym wyświetlaczem i kreatorem rozruchu dla łatwego uruchomienia
  • Płyta podłączeniowa dla łatwego dostępu
  • Komunikacja Modbus RS-485 w standardzie
  • Moduł dostępu do Internetu jako wyposażenie dodatkowe
Systemair

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście