Produkty 20 maj
Poltraf
Sonda poziomu wody w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

fot. Poltraf

Sonda poziomu wody jest kluczowym urządzeniem, dzięki któremu możliwe jest dokładne monitorowanie poziomu wody w zbiornikach, studniach, rzekach itd. Kontrola poziomu wody jest istotna w różnych zastosowaniach, takich ja: monitoring zasobów wodnych, kontrola poziomu wód gruntowych, zarządzanie systemami kanalizacyjnymi, nawadnianie rolnictwa, czy też w kontekście bezpieczeństwa (np. w przypadku przeciwpowodziowym). Sondy poziomu wody mogą być również używane w systemach alarmowych, informując o nadmiernym lub niewystarczającym poziomie wody. Dzięki nim można podejmować odpowiednie działania, takie jak uruchomienie pomp, ostrzeżenie o zagrożeniu powodzią lub konieczność uzupełnienia zasobów wody.

Sonda poziomu wody – wiele zastosowań

Sondy poziomu wody są kluczowymi elementami w stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków, gdzie mają wiele zastosowań. Oto kilka przykładów ich wykorzystania:

  1. Monitorowanie poziomu wody w zbiornikach surowej wody: Sondy poziomu wody są instalowane w zbiornikach surowej wody, które zbierają wodę ze źródeł gruntowych. Monitorowanie poziomu wody w tych zbiornikach pozwala na kontrolę ilości dostarczanej wody do stacji uzdatniania oraz umożliwia zapobieganie przelaniu się zbiorników.
  2. Kontrola poziomu wody w komorach mieszalniczych i reaktorach: W oczyszczalniach ścieków stosuje się różne procesy mieszania i reakcji chemicznych w celu usuwania zanieczyszczeń. Sondy poziomu wody są używane do monitorowania poziomu wody w tych basenach, aby zapobiec przelaniu.
  3. Kontrola poziomu wody w zbiornikach końcowych: Po przeprowadzeniu procesów uzdatniania wody, oczyszczona woda jest przechowywana w zbiornikach końcowych przed rozprowadzeniem do sieci dystrybucyjnej. Sondy poziomu wody są używane w tych zbiornikach do monitorowania ilości wody dostępnej do dystrybucji oraz zapobiegania przelaniu się.
  4. Zabezpieczenie przed brakiem wody: Sondy poziomu wody mogą być wykorzystywane do monitorowania poziomu wody w ujęciach wody pitnej. Jeśli poziom wody spadnie poniżej określonego poziomu, mogą uruchomić alarmy, które sygnalizują potrzebę podjęcia działań awaryjnych, takich jak zmniejszenie zużycia wody lub przełączenie poboru wody surowej z innego źródła.
  5. Pomiar poziomu wody w filtrach i separatorach: W różnych procesach uzdatniania wody stosuje się filtry i separatory do usuwania drobnych cząstek i zanieczyszczeń. Sondy poziomu wody są używane do monitorowania poziomu wody w tych urządzeniach, aby zapewnić ich skuteczne działanie i uniknąć przelania się zbiorników.

Wykorzystanie sond poziomu wody w stacjach uzdatniania wody jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego i niezawodnego funkcjonowania instalacji, a także dla utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody.

Hydrostatyczna sonda poziomu wody

Jednym z rodzajów sondy poziomu wody jest sonda hydrostatyczna. Działa ona na zasadzie wykorzystania ciśnienia wywieranego przez słup cieczy na dno zbiornika. Głębokość zanurzenia sondy w cieczy wpływa na ciśnienie, które jest wywierane na sensor znajdujący się wewnątrz sondy. Ten rodzaj pomiaru opiera się na zasadzie, że ciśnienie cieczy wzrasta wraz z głębokością. Pomiar hydrostatyczny jest jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru poziomu wody, ponieważ jest stosunkowo prosty w zastosowaniu i zapewnia dokładne odczyty, zwłaszcza w przypadku statycznych zbiorników.

W ofercie Poltraf znajdują się hydrostatyczne sondy poziomu wody ECL szwajcarskiego producenta Trafag. Zakresy 0…4, 0..6 oraz 0…10 mH2O sondy ECL dostępne są od ręki. Przy jednorazowym zakupie minimum 5 szt. sond ECL w powyższych zakresach obowiązuje atrakcyjna zniżka. Sonda ECL posiada atest higieniczny PZH, który umożliwia kontakt urządzenia z wodą pitną. Sondy ECL to ekonomiczne i uniwersalne urządzenie do pomiaru poziomu wody, a także ścieków czy innych cieczy.

W przypadku konieczności dostosowania sondy poziomu wody do indywidualnych, specyficznych wymogów (tj niestandardowych wykonań) oferujemy sondy poziomu wody innego szwajcarskiego producenta – firmy STS.

LMP - laserowa sonda poziomu wody, innych cieczy i materiałów sypkich

Nowością w ofercie Poltraf jest laserowa sonda poziomu LMP. LMP to laserowy miernik wysokości napełnienia produktów ciekłych oraz sypkich w zbiornikach. Montowany w króćcach o średnicy już od DN80 umożliwia ciągły pomiar ilości cieczy w zbiornikach za pomocą promienia laserowego. Duża dokładność, wygoda montażu, uniwersalne zastosowanie – wszystkie te elementy pozwalają ograniczyć koszty wdrożenia i użytkowania systemów pomiarowych. System może być używany z dowolnym medium (niezależnie od zabrudzeń, gęstości czy lepkości), ponieważ pomiar odbywa się bezkontaktowo.

 Więcej szczegółów

Poltraf