Produkty 14 maj
VTS
Ściana wentylatorów z silnikami EC (EC fan wall) w centralach modułowych VENTUS VVS

Modułowe centrale wentylacyjne VENTUS VVS021-VVS300 (do 30 000 m3/h) mogą być wyposażone w silniki EC o mocach 1,5kW i 2,4kW.

Silniki są połączone z aluminiowym wirnikiem. Zespoły wentylatorowe dobierane są w układach fan wall, a maksymalna liczba wentylatorów jaka jest przewidywana w jednej sekcji wynosi 8.

Układ fan wall zapewnia równomierny przypływ powietrza wewnątrz centrali oraz redukuje potrzebną przestrzeń dla sekcji wentylatorowej.