Produkty 18 lip
BIMs PLUS
Przydomowa przepompownia ścieków KESSEL

fot. BIMs PLUS

Produkt kompletny i gotowy do zabudowy.

Znakomicie sprawdza się w skomplikowanym układzie terenu, w lokalizacjach znajdujących się z dala od sieci kanalizacyjnej oraz miejscach, w których występuje wysoki poziom wody gruntowej. Aqualift Home może być stosowana zarówno do ścieków sanitarnych jak i deszczowych. Produkt jest kompletny i gotowy do szybkiej zabudowy.

Zastosowanie przydomowej przepompowni ścieków KESSEL rozwiązuje problem transportu ścieków do odległej sieci kanalizacyjnej, transportu ścieków do oczyszczalni ścieków, pompowania do układu rozsączającego oraz zrzutu do cieku wodnego (rzeki, jeziora, rowu).

Wykonanie:

a.  wzmocniony zbiornik z PE o średnicy 600 mm i wysokości 2195 mm,

b. włazu do ruchu pieszego (standard) z nasadą (przedłużką) H=500 mm, z możliwymi opcjami 0,6, 12,5 oraz 40 ton,

c. pompa z nożami rozdrabniającymi

 • zasilanie 230 V/400V
 • wydajność max. 2,75 l/s
 • moc P1/P2 = 1,2 /0,9 kW
 • zintegrowany pływak sterujący i alarmowy
 • długość kabla  10 m.

d. zawór zwrotny i zasuwa odcinająca,

e. szafka sterująca:

 • stopień ochrony IP65,
 • zabezpieczenie przeciążenia pompy,
 • sygnalizacja awarii,
 • zabezpieczenie zasilania.

 

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach:

 • AQUALIFTH230 – Przepompownia Aqualift 230V
 • AQUALIFTH400 - Przepompownia Aqualift 400V

 Kup przepompownie ścieków KESSEL

BIMs PLUS