Promocje 1 kwi
BIMs PLUS
Promocja stacja napełniająco-płucząca ABEX

fot. BIMs PLUS

Zapraszamy do skorzystania z promocji na stację napełniająco płuczącą INNOVA THERM

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji na stację napełniająco-płuczącą/zestaw pomiarowy są spółki BIMS PLUS wymienione w załączniku nr. 1.

Uczestnicy Promocji

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami promocji nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

Akcja obowiązuje tylko klientów i dotyczy obrotów tej Spółki, w której został podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu).

Zasady promocji:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w jednym z punktów Spółki, w której uczestnik promocji deklaruje wykonanie określonego obrotu zakupowego wyrażanego w litrach na produktach marki Innova-Therm
  2. Okres zgłoszenia do promocji: do 30 czerwiec 2019
  3. Zakup jednego z urządzeń w tabeli poniżej.
  4. Urządzenie zostanie zafakturowane za cenę katalogową zgodnie z tabelą zawartą w formularzu zgłoszeniowym z terminem płatności 60 dni.
  5. Osiągnięcie zadeklarowanego w zgłoszeniu uczestnictwa w promocji obrotu zakupowego wyrażanego w litrach na produktach marki Innova-Therm, w okresie trwania Promocji tj. w ciągu 12 miesięcy od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  6. Do ww. ilości nie zalicza się zakupów zrealizowanych przez Instalatora na warunkach specjalnych, ujętych w odrębnych ofertach inwestycyjnych pomiędzy Producentem a Dystrybutorem.
  7. Warunkiem otrzymania rabatu jest brak przeterminowanych płatności względem BIMS PLUS.

Zobacz regulamin i szczegóły promocji

 

BIMs PLUS