Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Produkty 8 sty
AFRISO
Precyzyjne i uniwersalne zawory mieszające do nowych i modernizowanych instalacji grzewczych

fot. Afriso

Warunkiem ekonomicznej eksploatacji systemu grzewczego jest nie tylko optymalny dobór mocy źródła ciepła. Równie ważne jest idealne dopasowanie wszystkich pozostałych komponentów instalacji.

Dowiedź się na czym polega uniwersalność zaworów mieszających nowej generacji AVR Vario ProClick  w nowych lub modernizowanych instalacjach grzewczych. W tekście wyjaśniamy czemu służy w zaworach dźwignia zmiany nastawy współczynnika Kvs oraz jak, za pomocą konfiguratora online, właściwie obliczyć wartość tego współczynnika.

Z uwagi na utrzymującą się niepewność na rynku cen energii jednym z trudniejszych dylematów dla budujących dom lub planujących modernizacje kotłowni jest wybór źródła ciepła. Trudno jednoznacznie stwierdzić, za pomocą jakiego źródła ciepła ogrzanie budynku będzie nawet w niedalekiej przyszłości najtańsze. Zależy to bowiem od wielu czynników m.in. od standardu budynku, głównie termoizolacji, rodzaju instalacji, ale przede wszystkim od aktualnych cen energii np. prądu lub gazu. Jedno jest pewne - ogrzewanie, w naszej strefie klimatycznej, jest jednym z istotniejszych kosztów utrzymania domu. Z tego powodu warto dołożyć wszelkich starań, aby te koszty zoptymalizować. Termomodernizacja budynku, wymiana nieefektywnego źródła ciepła, ale także wymiana instalacji  - oto od czego powinniśmy zacząć, jeżeli zależy nam na oszczędnościach. To jednak nie koniec.

Budowa instalacji grzewczej od podstaw

W przypadku zupełnie nowych, wykonywanych od podstaw instalacji dla nowobudowanych obiektów, charakteryzujących się wysoką izolacyjnością cieplną, dobór mocy źródła ciepła nie stanowi większego problemu. Informacje o zapotrzebowaniu na energię cieplną znajdziemy w charakterystyce energetycznej wydawanej dla każdego nowego budynku. Dobierając w punkt, na podstawie tej informacji, moc źródła ciepła mamy gwarancję niskich kosztów eksploatacji. Warto jednak pamiętać, iż poza właściwym doborem mocy źródła ciepła, znaczenie ma także, aby wszystkie pozostałe komponenty układu tj. pompy obiegowe i zawory mieszające były idealnie dopasowane do naszej instalacji.

Rozbudowa instalacji grzewczej

Dosyć częstą praktyką jest dzielenie budowy domu na poszczególne etapy. Bardzo często inwestorzy wykańczają w pierwszej kolejności np. parter budynku, a dopiero w przyszłości zamierzają zagospodarować piętro. Taki system ma swoje konsekwencje również dla budowy instalacji grzewczej, która na etapie projektowym powinna przewidywać możliwość elastycznej rozbudowy. Poszczególne komponenty kotłowni, np.  pompy, zawory mieszające i separatory, powinny zostać dobrane w taki sposób, aby w przyszłości, bez konieczności dokonywania znaczących czaso i kosztochłonnych przeróbek, pozwalały na obsługę większej powierzchni grzewczej.   

Modernizacja systemu grzewczego

Modernizacja systemu grzewczego jest związana z szeregiem prac, które wykonują inwestorzy w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku. Najczęściej zakres obejmuje termomodernizację, czyli docieplenie budynku, w tym przegród budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej połączone z wymianą starego, nieefektywnego źródła ciepła na bardziej wydajne, ekologiczne i zautomatyzowane jak np. na kocioł gazowy lub ostatnio coraz częściej pompa ciepła powietrze-woda. Wymiana źródła ciepła pociąga za sobą zwykle także konieczność wymiany lub dołożenia do modernizowanej kotłowni dodatkowych urządzeń. Uzasadnioną decyzją może być także wymiana np. grzejników, szczególnie jeżeli w budynku są stare, żeliwne. Znacznie rzadziej zakres modernizacji instalacji grzewczej przewiduje wymianę istniejących rur, najczęściej o dużych średnicach, które umożliwiały wcześniej przekazanie dużej ilości ciepła potrzebnego do ogrzania słabo izolowanego budynku.

Na tym etapie właśnie pojawia się wyzwanie polegające na połączeniu dużych średnic starych rur z mniejszymi średnicami zaworów mieszających dobranych odpowiednio do mniejszego już, po przeprowadzonej termomodernizacji, zapotrzebowania budynku na ciepło.

Rola zaworu mieszającego w instalacji

Zawór mieszający to nieodzowny element każdego systemu grzewczego oraz chłodniczego umożliwiający regulację temperatury wody zasilającej instalację. Dwa podstawowe typy zaworów mieszających stosowane w kotłowniach to: zawory mieszające 3 i 4-drogowe.

Zawór 3-drogowy miesza ze sobą w odpowiednich proporcjach gorącą wodę wychodzącą z kotła z chłodną wodą powracającą z instalacji. W efekcie w instalacji mamy jeden zmieszany strumień o zadanej temperaturze, który kierujemy na instalacje.

Zawory mieszające montujemy wszędzie tam, gdzie chcemy regulować temperaturę:

  • na wyjściu na obieg instalacji podłogowej,
  • na wyjściu na obieg instalacji grzejnikowej,
  • lub na powrocie, jeżeli chcemy pilnować minimalnej temperatury wody wracającej do kotła.

Bardzo istotne, aby zawór mieszający obrotowy wyposażyć w siłownik 3-pkt ARM (jeżeli automatyka źródła ciepła wyposażona jest w sterownik). Rozwiązaniem „dwa w jednym” będzie regulator ACT bądź ARC (siłownik z wbudowanym sterownikiem) regulujący automatycznie, w sposób płynny temperaturę wody wychodzącej na instalację. Sterownik na podstawie zmierzonej temperatury zadba o utrzymanie zadanej temperatury poprzez ustawianie odpowiedniej pozycji zaworu.

Uniwersalność nowej generacji zaworów ARV Vario ProClick AFRISO

Wymagania wszystkich instalacji grzewczych, o których pisaliśmy wyżej, a zatem; instalacji nowych budowanych od podstaw, instalacji z intencją rozbudowy oraz modernizowanych, spełnia nowa generacja zaworów mieszających ARV  Vario ProClick AFRISO.

Co sprawia, że nowy zawór ARV Vario ProClick AFRISO może zostać zastosowany w praktycznie każdej instalacji? Odpowiedzią jest dźwignia do zmiany nastawy współczynnika Kvs. Czym jest współczynnik  Kvs i jaką rolę odgrywa w instalacji? Współczynnik Kvs to inaczej „przepustowość zaworu” mająca ogromny wpływ dla efektywnej pracy całej instalacji. Zarówno zbyt duży, jak i zbyt mały zawór uniemożliwią zapewnienie optymalnej, zadanej temperatury.

Zbyt mały zawór

Jeżeli dobierzemy zawór o zbyt małym współczynniku Kvs, czyli przepustowości, to zawór będzie dławił przepływ wody powodując tym samym, że część instalacji, w której będzie niewystarczająca ilość wody, będzie po prostu niedogrzewana. 

Zbyt duży zawór

Przewymiarowany tzn. zbyt duży zawór spowoduje, że zmiana położenia zawieradła w zaworze nie wpłynie na zmianę temperatury czynnika wychodzącego na instalację, lub wręcz przeciwnie. Duży zawór to duże zawieradło umożliwiające przepływy dużej objętości czynnika. W przypadku zbyt dużego zaworu, względem ilości czynnika w instalacji, nawet delikatna zmiana położenia zawieradła może spowodować, że do instalacji napłynie gwałtownie zbyt dużo ciepłej lub zimnej wody, co sprawi, że automatyka sterująca zaworu nie będzie w stanie osiągnąć i ustabilizować zadanej temperatury.

 

Korzyści ze zmiennego współczynnika Kvs

Wykorzystując w instalacji zawór mieszający ARV Vario ProClick AFRISO, posiadający dźwignię do zmiany nastawy współczynnika Kvs, możemy idealnie dopasować przepustowość zaworu do potrzeb każdej instalacji:

  • w nowej instalacji możemy w punkt określić i ustawić wymagany współczynnik Kvs,
  • w instalacji planowanej do rozbudowy możemy dobrać rozmiar zaworu adekwatny do planowanej w przyszłości większej powierzchni grzewczej, a poprzez zmianę współczynnika Kvs dostosować go do aktualnych potrzeb mniejszej powierzchni grzewczej,
  • w instalacji modernizowanej montując zawór z większą średnicą, wymagany z uwagi na duże średnice starych rur, nie spowodujemy powstania lokalnej zwężki na instalacji, a dzięki zmiennemu współczynnikowi Kvs dostosujemy przepustowość do aktualnych, mniejszych przepływów.

Precyzja i trwałość tworzywowego zawieradła

W nowej generacji zaworów mieszających ARV Vario ProClick AFRISO mosiężne zawieradło zastąpiono elementem tworzywowym. W ten sposób uzyskano szereg korzyści. Niezwykle precyzyjny, trwalszy i lżejszy zawór wykonany z tworzywa jest odporny na powstawanie korozji, czy osadów np. z kamienia kotłowego, które w mosiężnych zawieradłach mogły powodować opory dla siłownika. Wysoka precyzja obróbki tworzywowego zawieradła ma także niebagatelne znaczenie dla zredukowania do minimum tzw. przecieku wewnętrznego zaworu. Należy bowiem pamiętać, że zawory mieszające nie są zaworami odcinającymi dlatego nawet obrócenie zawieradła w skrajne położenie nie spowoduje całkowitego zamknięcia przepływu.

Zasady doboru zaworów mieszających

AFRISO oferuje zawory mieszające o średnicy nominalnej od DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, jednak wielkość przyłącza nie jest najistotniejsza. Chcąc zapewnić odpowiednią pracę instalacji zaworów mieszających nie powinniśmy dobierać ich kierując się wyłącznie wielkością, czyli średnicą, przyłącza, ale przede wszystkim określając i ustawiając odpowiedni współczynnik Kvs. Zrobimy to łatwo i szybko korzystając z udostępnionego przez AFRISO konfiguratora, który znajdziecie TUTAJ

Wystarczy wybrać rodzaj ogrzewania, a następnie moc obiegu i odczytać wartość dobranego współczynnika.

Uwaga: Jeżeli konfigurator wskaże np. zawór DN25, a w naszej instalacji mamy już przewody np. DN32 nie powinniśmy się martwić ponieważ zakresy współczynnika Kvs między zaworami o innych średnicach pokrywają się.

Uniwersalność zaworów ARV Vario ProClick AFRISO, jak wskazano powyżej, wynika z ich specyficznych właściwości, które wykorzystamy dla osiągnięcia optymalnej pracy systemu grzewczego bez względu na to czy naszym zadaniem jest budowa, rozbudowa, czy też modernizacja instalacji. Więcej informacji o samych zaletach zaworów mieszających 3 i 4 - drogowych AVR Vario ProClick znajdziecie także TUTAJ

AFRISO