Wienkra - Kalendarz
Produkty 8 maj 2020
Belimo
Nowy asortyment VAV-Universal

fot. Belimo

Maksymalna elastyczność dla zwiększonych wymogów

Modułowa konstrukcja charakteryzująca asortyment regulatorów VAV-Universal z wbudowanym czujnikiem Δp – dynamicznym D3 lub membranowym M1 – – umożliwia optymalną konfigurację siłowników regulatorów i przepustnic do zastosowań VAV i związanych z ciśnieniem w kanałach i ciśnieniem w pomieszczeniach.
Siłownik: standardowy siłownik obrotowy, o bardzo krótkim czasie ruchu lub wyposażony w funkcję bezpieczeństwa.
Dopasowanie go do zastosowanej koncepcji automatyzacji jest łatwe dzięki możliwości wyboru układu sterowania narzędziem. BACnet / Modbus (w tym tryb hybrydowy) / szyna MP lub analogowy 0...10 / 2...10 V w jednym urządzeniu. Zintegrowany interfejs NFC ułatwia rozruch i parametryzowanie z wykorzystaniem aplikacji Belimo Assistant App.

 Zobacz produkty  Broszura

Belimo