Produkty 6 lis
D+H Polska
Nowe dwuskrzydłowe klapy oddymiające FIRE-2 w ofercie D+H Polska

fot. D+H Polska

Dwuskrzydłowe klapy oddymiające to nowość w ofercie D+H Polska. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają bardzo dobre parametry czynnej powierzchni oddymiania

Klapy dwuskrzydłowe pojawiły się w ofercie D+H Polska pod nazwą FIRE-2. Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej. Do ich otwierania przeznaczone są napędy zębatkowe ZA i DXD, które mogą być zasilane na 24 V DC i 230 V AC. Napędy posiadają Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Jednoskrzydłowe klapy oddymiające FIRE, będące częścią oferty D+H Polska od dłuższego czasu, również zyskały nowy wymiar otworu – 160 x 180 cm. Dla obydwu rodzajów klap, jedno- i dwuskrzydłowych, dostępne są owiewki i dysze kierujące, które dodatkowo podnoszą skuteczność oddymiania.

D+H Polska