Produkty 24 sie 2021
Mercor

Klapy odcinające mcr FID B przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych ręcznie lub automatycznie. Klapy mcr FID B są stosowane w systemach wentylacji pożarowej lub w systemach mieszanych, łączących funkcje wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej.

Urządzenia zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej w zależności od funkcji klapy. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy są zamykane. Przegroda klapy podczas pożaru, może zmienić swoje położenie – cecha MA, w zależności od potrzeb zespołów ratunkowych i scenariusza pożarowego.

Przewagą klap z cechą MA jest wszechstronność zastosowania, mogą one bowiem pracować również jako klapy z cechą AA. Przewagą stosowania klap z cechą MA w budynku jest możliwość pełnego kontrolowania działania systemu wentylacji pożarowej obiektu podczas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej przez odpowiednie i upoważnione służby. System oparty o w/w klapy jest bardzo elastyczny, dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie gdzie taki system został zaprojektowany.

 Więcej szczegółów