Produkty 1 cze
Vents Group
Kompaktowe centrale wentylacyjne AirVents

Wiele modeli dostępnych od ręki!

Zapytaj swojego Opiekuna Klienta o dostępność centrali lub skontaktuj się z Product Managerem Łukaszem Gabryszakiem.
Numer telefonu +48 734 483 209.

Przejdź na stronę Vents Group

Centrale wenylacyjne z wymiennikiem obrotowym VENTS GROUP

Centrale wentylacyjne RH

Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem 1500-8000 m3/h. Najnowszy wachlarz produktów – wysokiej sprawności urządzeń wentylacyjnych obrotowych wymienników ciepła dostępny jest w pięciu standardowych rozmiarach, w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, 3500, 5000 i 6000 m3/h. Wszystkie standardowe rozmiary są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę lub nagrzewnicę wodną (seria RH-E lub RH-W), lub nie posiadają nagrzewnic (serie RH). Urządzenia są gotowe do pracy dzięki wszystkim niezbędny elementom sterowania.

Centrale wentylacyjne RV

Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem 1500-3500 m3/h. Najnowszy wachlarz produktów - wysokiej sprawności urządzeń wentylacyjnych obrotowych wymienników ciepła dostępny jest w trzech standardowych rozmiarach, w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, i 3500 m3/h. Wszystkie standardowe rozmiary są wyposażone
w elektryczną nagrzewnicę lub nagrzewnicę wodną (seria RV-E lub RV-W), lub nie posiadają nagrzewnic (serie RV). Urządzenia są gotowe do pracy dzięki wszystkim niezbędny elementom sterowania.

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym VENTS GROUP

Centrale wentylacyjne CFP

Centrale wentylacyjne podwieszane 1500-3500 m3/h. Najnowszy wachlarz produktów – wysokiej sprawności urządzeń wentylacyjnych wymienników płaszczowych dostępny jest w trzech standardowych rozmiarach, w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, i 3500 m3/h. Wszystkie standardowe rozmiary są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę lub nagrzewnicę wodną (seria CFP-E lub CFP-W), lub nie posiadają nagrzewnic (serie CFP). Urządzenia są gotowe do pracy dzięki wszystkim niezbędny elementom sterowania.

Centrale wentylacyjne CFH

Centrale wentylacyjne stojące z wyrzutem poziomym 1500-6000 m3/h. Najnowszy wachlarz produktów – wysokiej sprawności urządzeń wentylacyjnych wymienników płaszczowych dostępny jest w pięciu standardowych rozmiarach, w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, 3500, 5000 i 6000 m3/h. Wszystkie standardowe rozmiary są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę lub nagrzewnicę wodną (seria CFH-E lub CFH-W), lub nie posiadają nagrzewnic (serie CFH). Urządzenia są gotowe do pracy dzięki wszystkim niezbędny elementom sterowania.

Centrale wentylacyjne CFV

Centrale wentylacyjne stojące z wyrzutem pionowym 1500-6000 m3/h. Najnowszy wachlarz produktów - wysokiej sprawności urządzeń wentylacyjnych wymienników płaszczowych dostępny jest w pięciu standardowych rozmiarach, w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, 3500, 5000 i 6000 m3/h. Wszystkie standardowe rozmiary są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę lub nagrzewnicę wodną (seria CFV-E lub CFV-W), lub nie posiadają nagrzewnic (serie CFV). Urządzenia są gotowe do pracy dzięki wszystkim niezbędny elementom sterowania.

Podstawowe informacje

 • Wymiennik ciepła z aluminium, z przepływem przeciwprądowym lub rotacyjny wymiennik ciepła klasy H1 (DIN EN 13053)
 • Bardzo wydajne wentylatory EC, łopatki wygięte do tyłu, zewnętrzny wirnik
 • Zintegrowane automatyczne przepustnice
 • Zintegrowane przełączniki z automatyką typu plug-and-play
 • Automatyczny pełnowymiarowy by-pass
 • Zintegrowana obudowa, bez ramy, dwustronnie laminowana
 • Zgodność z ECO-Design’18
 • Interfejs sieciowy, MODBUS, wyjścia pod opcjonalne chłodzenie / ogrzewanie DX lub Hydronic
 • Kompletny zestaw akcesoriów, tłumików, nagrzewnic wodnych, VAV, CAV, itp.
 • Funkcje RH/CO2/temperatura/stałe ciśnienie/timer
 • Instalacja zewnętrzna z zestawem do montażu poza budynkami (opcja)
Vents Group

gift