Produkty 22 lut
Alnor
Filtr antysmogowy MOCarz Alnor z filtrem węglowym

fot. Alnor

Cieszący się powodzeniem na rynku filtr antysmogowy MOCarz może być jeszcze lepszy! Instalacje wentylacyjne z filtrem o wyższej skuteczności filtracji powietrza to świadome rozwiązanie na dostarczanie zawsze świeżego i czystego powietrza, wolnego od zanieczyszczeń. Nowy filtr antysmogowy MOCarz-CA wyposażony został w filtr impregnowany węglem aktywnym o konstrukcji „W”. Głównym celem zastosowania takiego materiału jest dezodoryzacja powietrza oraz wstępne oczyszczanie z pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych. Bardzo ważne - filtr nie generuje dodatkowych oporów względem standardowego filtru typu MOCarz!

Czym jest węgiel aktywny?

Węgiel aktywny, nazywany czasem aktywowanym lub activated carbon czy activated charcoal jest substancją w formie pyłu, sadzy składającej się z węgla pierwiastkowego, i drobnokrystalicznego grafitu. Główną cechą produktu jest ogromna powierzchnia adsorpcji (nie mylić z absorpcją, czyli wchłanianiem). Adsorpcja to zdolność wiązania cząstek, atomów i jonów na powierzchni, czyli na granicy faz fizycznych. Węgiel poddany specjalnej obróbce (temperatura, gorące gazy, tlen) uzyskuje porowatość o dużej powierzchni – 1 gram węgla może mieć 3000m2! W ten sposób aktywny węgiel „wiąże” skutecznie na swojej  powierzchni cząstki zanieczyszczeń, bakterii, węglowodorów. Tkanina filtracyjna zaimpregnowana węglem aktywnym jest więc skuteczną barierą ochronną.

Podsumowanie

Filtr antysmogowy skonstruowany jest z myślą o skutecznej filtracji tzw. pyłu zawieszonego. Cząstki PM2,5 oraz PM10 są głównym składnikiem smogu, które mają średnicę optyczną 2,5 oraz 10 μm (mikrometrów). Skuteczność filtracji (redukcji zapylenia) cząstek PM2,5 sięga do 73%, a PM10 do 81% (wg badań przeprowadzonych przy pomocy miernika pyłów zawieszonych).