Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Produkty 15 lis
Cool
Ekologiczne i bezpieczne  instalacje chłodnicze firmy PPH COOL

fot. Cool

PPH COOL jest jedną z największych polskich firm wykonu-jących instalacje chłodnicze dla inwestorów zwłaszcza z sektora przemysłowego. Przewagą konkurencyjną firmy jest niewątpliwie własny zakład produkcyjny i ciekawe produkty, z wykorzystaniem których projektowane są kompletne rozwiązania pod indywidualne potrzeby klienta. Wspomniane produkty to agregaty chłodnicze, zespoły sprężarkowe i najpoważniejsza grupa urządzeń, czyli agre-gaty wody lodowej (AWL). Dziś COOL jest liderem w produkcji i sprzedaży chillerów (AWL) z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R290, czyli propanu, a doświadczenie w sto-sowaniu tego gazu firma systematycznie buduje już ponad 10 lat.

Podkreślić należy, że R290 to jeden z trzech naturalnych czynni-ków, obok ditlenku węgla (R744) i amoniaku (R717), które uważa się za praktycznie jedyne, jakie będą stosowane w chłodnictwie w najbliższej przyszłości w związku z zaostrzającą się legislacją proklimatyczną. Zgodnie z Dyrektywą Unijną i Rozporządzeniem nr 517/2014 czynnik R290 spełnia wszystkie wymogi wynikające z limitów wartości GWP (wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego).
Przedsiębiorstwo postawiło sobie kilka lat temu jako główny cel opracowanie kompletnego typoszeregu  urządzeń pokrywają-cych potrzeby rynku chłodniczego w całym spektrum temperatur  z wykorzystaniem tylko naturalnych czynników chłodniczych  i obecnie cel ten został zrealizowany.

 

Kolejne zadanie, jakie firma postawiła wobec swoich instalacji to ich bezpieczna i nieprzerwana praca zapewniająca działanie technologii klienta. Technologii, która zapewnia klientowi jego przychody i zyski.

Można dzisiaj potwierdzić, że PPH COOL zapewnia bezpieczeństwo swoim klientom działaniami na trzech poziomach.
Poziom pierwszy to diagnostyka prewencyjna zdalna oparta na technice bezprzewodowego lub przewodowego monitoringu za pośrednictwem internetu dzięki zastosowaniu routerów GSM  tzw NET Pakietów.
Poziom drugi to mobilny serwis fabryczny wykonujący przeglądy i wszelkie niezbędne naprawy.
Od niedawna zaistniał poziom trzeci. Zespół działań na tym poziomie dotyczy sytuacji krytycznych, tzn. takich gdy pomimo starań w działaniach na poziomie pierwszym i drugim dochodzi do usterki urządzenia chłodniczego, której nie da się usunąć w cza-sie na tyle krótkim, aby nie stworzyć zagrożenia dla technologii klienta. W ramach tego poziomu PPH COOL zapewnia urządzenie zastępcze.
Jeden z naszych dobrych klientów, zakłady przetwórstwa mięsnego Lukullus w Leoncinie, skorzystał z naszej maszyny zastępczej na czas remontu agregatu wody lodowej, którego nie dało się wykonać w warunkach obiektowych. Agregat zastępczy został posadowiony obok budynku i podłączony elastycznymi przewodami hydraulicznymi do instalacji. Klient nie odczuł żadnych zmian temperatury w komorach chłodniczych obsługiwanych przez instalację.

Firma oprócz stworzenia rezerwy urządzeń na potrzeby jak wyżej rozpoczęła równolegle działalność klasycznego wynajmu chillerów, którą ma zamiar rozwijać. Pierwsza umowa wynajmu została zawarta ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku, dokąd została wysłana maszyna do obsługi przyszkolnego lodowiska. Maszyna, która została zastąpiona nie nadawała się do naprawy.
Przedsiębiorstwo COOL jako producent posiada pełen potencjał do rozwoju usług związanych z wynajmem. Własne zaplecze do składowania i konserwacji urządzeń, personel fabryczny i serwis to najlepsze warunki do obsługi wynajmowanych maszyn i gwaran-cja ich sprawności. Atutem firmy jest ponadto magazyn fabryczny komponentów i możliwość np. wyboru pompy wodnej obiegu chillera dostosowanej do indywidualnych wymagań danej insta-lacji. Maszyny zastępcze i na wynajem, których rodzina będzie się powiększać, będą specjalnie projektowane pod kątem możliwości wykorzystania w różnych warunkach pracy.

Cool

PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku od ponad 35 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A i R134A) oraz AQUACOOL GREEN (R290-propan) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Na terenie całego kraju firma może pochwalić się swoimi referencjami.

Te najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze sieci supermarketów, linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego, instalacje chłodnicze lodowisk otwartych i zamkniętych, a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie itd.).