Produkty 14 maj 2018
Centrala wentylacyjna Opal Compact | Clima Gold

fot. Clima Gold

Kompaktowe centrale wentylacyjne Opal Compact, dołączyły do szeregu urządzeń znajdujących się w ofercie Clima Gold.

Centrale wentylacyjne OPAL COMPACT Clima Gold

OPAL COMPACT, to urządzenia stosowane w nawiewnowywiewnych systemach wentylacji mechanicznej. Posiadają wysokosprawne wymienniki odzysku ciepła i zintegrowaną automatykę. Centrale po zamontowaniu na obiekcie, podłączeniu kanałów wentylacyjnych i podłączeniu zasilania są gotowe do uruchomienia. Urządzenia zaprojektowane zostały na różne wydatki powietrza, a nadrzędnym celem było osiągnięcie niewielkich rozmiarów i masy urządzeń.

Centrale OPAL COMPACT mogą posiadać urządzenia odzysku ciepła: wymiennik przeciwprądowy lub wymiennik obrotowy.

Urządzenia przeznaczone są do typowych aplikacji wentylacyjnych. Można stosować je do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, do wentylacji szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej.

Konstrukcja urządzeń jest bezszkieletowa, samonośna. Panele osłonowe, typu sandwich, składają się z blachy oraz wypełnienia z wełny mineralnej. Grubość izolacji paneli wynosi 30 mm. Centrale produkowane są w dwóch wariantach, pod względem usytuowania strony obsługi: wykonanie lewe lub prawe. Urządzenie może być wyposażone w nagrzewnicę elektryczną lub nagrzewnicę wodną. Możliwe jest dostarczenie do tych urządzeń innych elementów wentylacyjnych w wykonaniu kanałowym.

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowaną automatykę, składającą się z rozdzielnicy sterującej oraz zabezpieczającej, czujników i innych elementów

Dostępne są dwie wersje – z wymiennikiem przeciwprądowym oraz obrotowym, typu plug&play.

OPAL COMPACT PP

Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL COMPACT PP z wymiennikiem przeciwprądowym, typu plug&play. Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL COMPACT PP, zostały zaprojektowane z myślą o montażu w strefie przysufitowej (np.: w przestrzeni międzystropowej). Ze względu na przeznaczenie, podwieszane centrale wentylacyjne są niskie, charakteryzują się małymi gabarytami i masą. Do serwisowania centrali przewidziano klapy rewizyjne, zamontowane od dołu urządzenia. Centrale produkowane są w dwóch wariantach, pod względem usytuowania strony obsługi: wykonanie lewe lub prawe. Centrale podwieszane pracują w pozycji poziomej. Urządzenia zawiesza się za pomocą prętów montażowych, mocowanych do uchwytów fabrycznych centrali. Urządzenie może być wyposażone we wbudowaną nagrzewnicę elektryczną lub kanałową nagrzewnicę wodną.

OPAL COMPACT PP, to sześć wielkości urządzeń z wymiennikami przeciwprądowymi, wyposażonymi w zintegrowaną automatykę.

OPAL COMPACT WO

Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL COMPACT WO z wymiennikiem obrotowym, typu plug&play. Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL COMPACT WO, zostały zaprojektowane z myślą o montażu w strefie przysufitowej (np.: w przestrzeni międzystropowej). Ze względu na przeznaczenie, podwieszane centrale wentylacyjne są niskie, charakteryzują się małymi gabarytami i masą. Do serwisowania centrali przewidziano klapy rewizyjne, zamontowane od dołu urządzenia. Centrale produkowane są w dwóch wariantach, pod względem usytuowania strony obsługi: wykonanie lewe lub prawe. Centrale podwieszane pracują w pozycji poziomej. Urządzenia zawiesza się za pomocą prętów montażowych, mocowanych do uchwytów fabrycznych centrali. Urządzenie może być wyposażone we wbudowaną nagrzewnicę elektryczną lub kanałową nagrzewnicę wodną. OPAL COMPACT WO, to sześć wielkości urządzeń z wymiennikami obrotowymi, wyposażonymi w zintegrowaną automatykę

Zalety central wentylacyjnych OPAL COMPACT

  • 6 wielkości
  • wysokosprawne wentylatory z silnikami EC
  • zintegrowana fabrycznie automatyka, z możliwością wyposażenia urządzeń w automatykę typu WEB Serwer
  • urządzenia nawiewno – wywiewne
  • wysoka sprawność odzysku ciepła
  • szeroki zakres regulacji wydajnością centrali
  • płynna regulacja mocy nagrzewnicy
  • zgodne z ECO DESIGN 2018!
  • pierwsze uruchomienie w fabryce
  • gotowe do użytkowania

Z początkiem roku sprzedanych zostało kilkaset central, typu Opal Compact, które aktualnie pracują na obiektach w całej Polsce. Urządzenie miało swoją premierę na tegorocznych targach Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018, skupiając uwagę i zainteresowanie rzeszy Odwiedzających firmowe stoisko oraz Arenę Technologii, na której można było zapoznać się z parametrami centrali.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi regionalnymi Przedstawicielami Techniczno – Handlowymi.

Skontaktuj się z przedstawicielami techniczno-handlowymi

Zamknij gift