Produkty 18 cze
Venture Industries
Badanie jakości powietrza | Venture Industries

fot. Venture Industires

Czujniki AirSens CO2/ VOC/RH są inteligentnymi urządzeniami do badania jakości powietrza wewnątrz budynków. Zawierają czujniki dwutlenku węgla, lotnych związków organicznych lub wilgotności do badania odpowiednich stężeń.

Podczas badania powietrza na wyjście analogowe podawany jest sygnał 0-10V lub 2-10V oraz może być wysterowane wyjście bezpotencjałowe. W związku z tym sygnał wyjściowy może sterować wentylatorami z silnikami elektronicznie komutowanymi, przemiennikami częstotliwości lub wentylatorami dwubiegowymi.

Zalety czujników AirSens

 • 4 tryby pracy
  • Wyjście przekaźnikowe i Modbus (odczyt)
  • Wyjście analogowe 0-10V i Modbus (odczyt)
  • Wyjście analogowe 2-10V i Modbus (odczyt)
  • Sterowanie Modbus
 • Regulowane nastawy
 • Sygnalizacja podświetleniem LED (3 kolory)
 • Regulowana intensywność podświetlenia

Czujnik AirSens dwutlenku węgla CO2

Dedykowany do miejsc, gdzie stężenie dwutlenku węgla może być zmienne w ciągu dnia.

Czujnik AirSens lotnych związków organicznych VOC

Dedykowany do miejsc, gdzie sporadycznie gromadzą się zapachy pochodzące z substancji, zwane lotnymi związkami organicznymi takimi jak alkohole, aldehydy, ketony, kwasy organiczne, aminy, alifatyczne i aromatyczne węglowodory

Czujnik AirSens wilgotności RH

Dedykowany do miejsc, gdzie wilgotności jest zmienna lub ma tendencję do nadmiernego zbierania się.

Skontaktuj się z Venture Industries

gift