Okiem praktyka 3 sie
De Dietrich
Słońce w natarciu!

Na terenie naszego kraju są obecnie województwa, w których dostępne są wysokie dotacje do OZE. Mogą z nich skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Efekty dotychczasowych inwestycji ze środków unijnych są szczególnie widoczne w energetyce słonecznej.

Ostatnie miesiące pokazują bardzo duży wzrost ilości instalacji wykorzystujących do produkcji energii promieniowanie słoneczne. Wśród regionów, które szczególnie wyróżniają się na tym polu są: województwa lubelskie i śląskie. Warto wspomnieć także o województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim.

Za taki stan rzeczy odpowiada uwzględnienie w regionalnych programach operacyjnych (RPO) dofinansowania projektów w odnawialne źródła energii, ich przyłączanie do sieci i magazyny energii. Inwestycje obejmują instalacje fotowoltaiczne, biomasowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, małe biogazownie, elektrownie wiatrowe, wodne, a nawet geotermalne. Według szacunków Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej w Polsce jest już około 28 tys. prosumentów, a moce takich domowych mikroinstalacji (do 40 kW) wynoszą niespełna 173 MW.

Istotne wsparcie inwestycji

O dotacje na OZE starają się w konkursach na tak zwane projekty parasolowe samorządy. W tym przypadku nie gminy, a ich mieszkańcy są bezpośrednimi beneficjentami funduszy unijnych. Dotacja wynosi zwykle do 85% kosztów kwalifikowanych. W projekcie parasolowym mogą być instalowane różnorodne urządzenia OZE. W przypadku prosumentów energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci zewnętrznej. Przez pięć lat gmina jest też właścicielem instalacji.

W kwietniu umowy na montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych podpisały na Podlasiu Zambrów (125 instalacji fotowoltaicznych) oraz gminy: Jedwabne (118 kolektorów, 32 panele fotowoltaiczne), Jasionówka (38 kolektorów słonecznych, 10 paneli fotowoltaicznych), Białowieża (22 instalacje fotowoltaiczne, 6 kolektorów), Dąbrowa Białostocka (143 kolektory, 23 panele fotowoltaiczne), Kołaki Kościelne (87 kolektorów słonecznych). Łączne dofinansowanie tych inwestycji to prawie 7 mln zł. W zakończonych w ubiegłym roku konkursach z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pozytywną ocenę uzyskały w sumie 62 gminne projekty, które dotyczą fotowoltaiki.  Cały budżet tego programu to 100 mln zł, a dofinansowanie sięga 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

De Dietrich

De Dietrich http://dedietrich.pl

De Dietrich to jedna z najstarszych marek w branży grzewczej na świecie. W 2009 roku, po połączeniu grupy De Dietrich Remeha i Baxi Group, powstało trzecie co wielkości przedsiębiorstwo w Europie w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań klimatycznych, wytwarzania ciepłej wody i usług.
gift