Okiem praktyka 5 mar
De Dietrich

Ze względu na jakość spalin oraz zamkniętą komorę spalania kondensacyjny kocioł gazowy wymaga od-powiedniego komina.

Montując w domu kondensacyjny kocioł gazowy należy zrezygnować z tradycyjnych, murowanych kominów. Dla tego typu urządzeń idealnym rozwiązaniem są nowoczesne kominy kwasoodporne, wykonane najczęściej ze stali kwasoodpornej lub ceramiki.

Zastosowanie takich kominów związane jest z temperaturą spalin, która w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania często nie przekracza 80°C. Takie warunki sprzyjają skraplaniu się pary wodnej wewnątrz komina, a para wchodzi w reakcję ze związka-mi siarki. Powoduje to powstawanie skroplin, szybko niszczących cegłę i zaprawę w tradycyjnych kominach murowanych, przez co nie nadają się one do stosowania z kotłami kondensacyjnymi.

Kondensacyjne kotły gazowe wymagają zamontowania takiego komina, który będzie jednocześnie od-prowadzał spaliny z kotła oraz doprowadzał do niego powietrze, potrzebne do procesu spalania. Powietrze doprowadzane do kotła pochodzi z zewnątrz budynku, a nie z pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany. Do tego celu wykorzystuje się systemy koncentryczne, czyli tzw. rura w rurze lub rozdzielne, w których jeden z przewodów doprowadza powietrze do spalania, a drugi odprowadza produkty spalania.