Okiem praktyka 5 mar
De Dietrich
Czy kotłownia jest niezbędna do instalacji kotła gazowego?

fot. De Dietrich

Odpowiednie przygotowanie pomieszczenia do instalacji urządzenia grzewczego ma kluczowe znaczenie dla bezpie-czeństwa i komfortu domowników. Jak wiemy montaż kotła gazowego podlega uregulowaniom

Przede wszystkim, aby zainstalować kocioł o mocy nieprzekraczającej 30 kW nie trzeba mieć wydzielonego, osobnego pomieszczenia. Można go zamontować przykładowo w kuchni lub w łazience, czyli pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi (przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa nie dłużej niż 4 godziny). Kubatura takiego pomieszczenia nie może być mniejsza niż:

a) 8 m3, jeśli kocioł pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym w jest zainstalowany.

b) 6,5 m3, jeśli kocioł pobiera powietrze bezpośrednio z zewnątrz, a nie z pomieszczenia, gdzie został zainstalowany.

Dodatkowo takie miejsce nie może być niższe niż 2,2 m (lub 1,9 m, jeśli dom wybudowano przed 2002 r.), przepisy nie określają przy tym, jak traktować pomieszczenia na poddaszach (pod skosami dachu);

  •  jeżeli moc kotła z zamkniętą komorą spalania nie przekracza 21 kW i dom jest wolno stojący (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa i rekreacji indywidualnej), to przewody doprowadzające powietrze oraz odprowadzające spaliny można wyprowadzić krótkimi przewodami bezpośrednio przez ścianę budynku na wysokości większej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. W pozostałych sytuacjach konieczne jest wyprowadzenie odpowiednim przewodem spalin ponad dach.
  • kocioł zabudowany w wariancie z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia (bez rury doprowadzającej powie-trze) wymaga wydajnej wentylacji pomieszczenia. Pole przekroju kanału nawiewnego musi mieć co najmniej 200 cm², a otwór wywiewny powinien mieć wymiary co najmniej 14 × 14 cm i musi być umieszczony możliwie blisko sufitu (gaz ziemny, jako lżejszy od powietrza, w razie wycieku gromadzi się pod sufitem). W pomieszczeniu z takim poborem powietrza nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej, np. okapu kuchennego z wentylatorem;
  • w przypadku kotła z poborem z zewnątrz powietrza do spalania, wentylacja może być dowolnego rodzaju, ale nie wolno z niej rezygnować, bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo przedostania się gazu z nieszczelnej instalacji do pomieszczenia.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie obowiązujących przepisów można znaleźć między innymi w Dz.U. 75, poz. 690.

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście