Liga Mistrzów Pomp Ciepła Hat trick WIENKRA 2019

Pompa ciepła Ecodan

Ecodan to najlepszy kompleksowy pakiet, czy to w kwestii sprawności, technologii, czy emisji akustycznej. Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan wyznaczają standardy ogrzewania przyszłości - w nowych i modernizowanych budynkach.

pompa ciepła ecodan

5 NAJWIĘKSZYCH ZALET POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA ECODAN

 • 1. Od początku: przyszłościowo i ekonomicznie.

  Urządzenie zewnętrzne wykorzystuje ciepło zmagazynowane w otaczającym je powietrzu i dostarcza do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd jest wprowadzane do obiegu grzewczego. W takim procesie do 75% łącznego zapotrzebowania na energię jest pokrywane z otoczenia, a pozostałe około 25% pompa ciepła zużywa jako prąd napędowy z sieci elektrycznej. Dobre wskaźniki sprawności przekładają się na oszczędną eksploatację.
 • 2. Technologia: najlepsze produkty wytwarzane przez specjalistów.

  Mitsubishi Electric wyróżnia się jako konstruktor i producent inwerterowych sprężarek czynnika chłodniczego, które są sercem każdej pompy ciepła powietrze-woda Ecodan. Sprawia to, że nawet inni producenci pomp ciepła zdają się na nasze rozwiązania i wybierają technologię, która jest gruntownie przemyślana i spełnia najwyższe standardy.

 • 3. Mniejszy wysiłek, mniejsze koszty: szybki montaż.

  Bez kosztownych odwiertów, bez montażu kolektorów dachowych, bez podłączania do sieci gazowej. Ustawiasz tylko urządzenie zewnętrzne, montujesz moduł wewnętrzny, łączysz je ze sobą - i gotowe. Szybki montaż, mały wysiłek montażowy i relatywnie niskie koszty inwestycji - te cechy pomp ciepła powietrze-woda Ecodan idą w parze z mnogością konfiguracji urządzeń.

 • 4. Ciepło i komfort: korzyści w każdym wymiarze.

  Olej opałowy, propan-butan, drewno czy pelet - należy zawsze posiadać magazyn opału, także koszt przeglądów systemów grzewczych na paliwa kopalne jest dość wysoki. Inaczej jest z pompą ciepła. Zasilana elektrycznie pracuje stabilnie i niezawodnie, nie wymagając zaangażowania ze strony użytkownika.

 • 5. Przyjazne środowisku: ekologia pod każdym względem.

  Pompa ciepła powietrze-woda jest urządzeniem niewymagającym. Napędzana jest prądem, który można wytworzyć nawet we własnym zakresie z odnawialnych źródeł energii, np. za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Cała reszta energii pochodzi z powietrza. Kolejną zaletą jest fakt, iż pompa nie emituje C02. W ten sposób pomaga w walce o    czyste środowisko.

POZOSTAŁE ZALETY POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA ECODAN

 • Pierwszorzędna jakość.

  Pomysłowe inwertery, przemyślana technologia i wielkie doświadczenie - pompy ciepła Ecodan nie tylko zbudowane są z wysokiej jakości elementów, ale także poszczególne składowe systemu są do siebie idealnie dobrane.
 • Komfort.

  Systemem grzewczym można sterować nie tylko za pomocą głównego regulatora, ale także bezprzewodowego pilota.

  Pilot przejmuje ustawianie zadanych temperatur wnętrza i może wybierać tryb pracy spośród opcji trybu dziennego, trybu obniżania temperatury i trybu programowanego. Pilot odznacza się przy tym prostym i czytelnym wyświetlaczem, intuicyjną obsługą za pomocą czterech przycisków i zasięgiem 30 metrów.
 • Najlepsza integracja.

  Jeśli budynek jest już wyposażony w automatykę, która steruje np. jego zacienianiem, można bez problemu zintegrować pompę ciepła z tą instalacją poprzez adapter Modbus. Po podłączeniu do modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez niego, adapter stanowi zewnętrzny interfejs komunikujący się z istniejącym, nadrzędnym systemem sterowania.
 • Karta SD - szybka konfiguracja.

  Pompy ciepła Ecodan są wyposażone w gniazdo karty SD. Pozwala to na indywidualne ustawianie poszczególnych parametrów już przed montażem na komputerze i skopiowanie ich za pośrednictwem karty SD. Zmniejsza to nakład pracy podczas montażu i regulacji, jest także niezwykle praktyczne w razie interwencji serwisu. Na karcie można zapisać wszystkie dane robocze i komunikaty o usterce aby specjaliści mogli stwierdzić co dzieje się z systemem.
 • Jeden za wszystkich.

  W przeciwieństwie do typowego systemu grzewczego opartego na oleju lub gazie, pompa ciepła ma jedną decydującą zaletę: oprócz ogrzewania wnętrza i przygotowania c.w.u. podnosi komfort życia także w lecie. Jako system rewersyjny może służyć, pod warunkiem odpowiedniego wykonania instalacji, także do schładzania pomieszczeń.
 • Wygodny dostęp - zawsze i wszędzie.

  Uruchomić ogrzewanie jeszcze przed powrotem do domu z jesiennego urlopu lub kontrolować stan roboczy z kanapy-to już możliwe dzięki aplikacji MELCIoud. Jako uzupełnienie klasycznego regulatora ogrzewania umożliwia ona wygodne sterowanie pompą ciepła Ecodan z poziomu komputera, tabletu czy smatfona.
 • SG Ready-gotowość na wyzwania jutra

  Układ sterowania w systemach Ecodan umożliwia podłączenie do inteligentnej sieci elektrycznej. Zasługują one dzięki temu na etykietę SG Ready (Smart-Grid-Ready). Zanim potencjał technologii SmartGrid będzie możliwie jak najbardziej użyteczny, musi zostać wyjaśnionych jeszcze wiele pytań w kwestii polityki i dystrybucji energii. Jednak Mitsubishi Electric pracuje już obecnie nad możliwymi rozwiązaniami tego wyzwania. Dlatego już od września 2016 roku do systemu Ecodan są dostępne układy sterowania umożliwiające połączenie w inteligentną sieć elektryczną. Oznacza to, że spełniają one wymagania etykiety SG Ready.
 • ECODAN - WŁAŚCIWA DECYZJA.

  DOBRE DLA ŚRODOWISKA: POMPA CIEPŁA JEST DOBRA DLA CIEBIE I DLA ŚRODOWISKA.
  UDZIAŁ ENERGII POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ROŚNIE Z KAŻDYM ROKIEM.TYM SAMYM TECHNOLOGIA POMPY CIEPŁA STAJE SIĘ KLUCZEM DO REALIZACJI AMBITNYCH CELÓW KLIMATYCZNYCH, ZAKŁADAJĄCYCH DALSZY WZROST ZNACZENIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. ZASILANA PRĄDEM Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PRACUJE PRAKTYCZNIE BEZEMISYJNIE PRZYCZYNIA SIĘ DO GLOBALNEGO OBNIŻENIA EMISJI CO
 • Sukcesy od lat.

  Sprężarki czynnika chłodniczego używane w technice klimatyzacyjnej muszą sprostać bardzo wysokim wymaganiom. Jako lider rynku z wieloletnim doświadczeniem w badaniach, rozwoju i ich zastosowaniu dokładnie wiemy, jak optymalnie spożytkować naszą wiedzę i doświadczenie podczas opracowywania elementów pomp ciepła powietrze-woda. Wynik? Przemyślane rozwiązania, które łączą znane zalety techniki inwerterowej z wymaganiami związanymi z ogrzewaniem.
 • DZIĘKI NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII INWERTEROWEJ POMPA CIEPŁA ECODAN ELASTYCZNIE DOSTOSOWUJE SWOJĄ MOC DO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ, DZIĘKI CZEMU PRACUJE NIEZWYKLE EFEKTYWNIE.
 • Eco lnverter - optymalne rozwiązanie w domach niskoenergetycznych.

  Moduł zewnętrzny Eco lnverter został zaprojektowany specjalnie z myślą

  0    domach niskoenergetycznych i zapewnia w nich optymalne parametry temperaturowe za atrakcyjną cenę. Gwarantowany zakres zastosowania modułu zewnętrznego wynosi od -15 do +35°C. Duży wymiennik ciepła

  1    optymalizacja poprzez sterowanie inwerterowe umożliwiają osiągnięcie temperatur zasilania do 55 °C. W połączeniu z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. bez problemu można przygotowywać do 300 I .w.u., czyli tyle, ile potrzebują cztery osoby mieszkające w domu jednorodzinnym. Niewielkie wymiary pozwalają na oszczędność przestrzeni. Duża zaleta, zwłaszcza w przypadku małych działek budowlanych.
 • Power lnverter - optymalna wydajność grzewcza przy bardzo energooszczędnej pracy.

  Seria Power lnverter została skonstruowana specjalnie z myślą o użytku w temperaturach do -20°C. Temperatura zasilania tych urządzeń wynosi maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej do -3°C i maks. 55°C przy -10°C. Gwarantuje to wysoki komfort cieplny. Typowymi obszarami zastosowania urządzeń Power lnvertersą nowe budynki, a także istniejące budynki o dobrej izolacji cieplnej i dużych powierzchniach grzejnych, jak ogrzewanie podłogowe.
 • Inwerter Zubadan - optymalne rozwiązanie do modernizacji.

  Opatentowana technologia Inwerter Zubadan stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Pokazuje ona swoje zalety zwłaszcza wtedy, gdy typowe pompy ciepła powietrze-woda zawodzą: przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Technologia Zubadan sprawia, że pompy ciepła Ecodan działają z pełną wydajnością grzewczą nawet przy -15°C. Generalnie są w stanie pracować w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej do -28°C. Technologia Inwerter Zubadan umożliwia zastosowanie pomp ciepła Ecodan także tam, gdzie muszą pasować typowe systemy powietrze-woda - jest to szczególnie przydatne podczas modernizacji ogrzewania.
  *Temperatura wody mieszanej 40°C.
 • Z GWARANCJĄ I CERTYFIKATEM - ECODAN TO WYDAJNE PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI, KTÓRĄ POTWIERDZAJĄ CERTYFIKATY.
 • Znak jakości EHPA.

  Znak jakości EHPA ma być trwałym gwarantem wysokiego poziomu jakości pomp ciepła. Aby uzyskać taki certyfikat jakości, dane produkty muszą spełniać ustalone reguły certyfikacji i być zgodne z określonymi wytycznymi dotyczącymi jakości. Należą do nich między innymi parametry sprawności, moc akustyczna, dokumentacja projektowa, techniczna i serwisowa, i dostępność części zamiennych. Prawie wszystkie nasze systemy pomp ciepła Ecodan posiadają już znak jakości EHPA*. Jest to, wydane przez niezależną instytucję certyfikującą, potwierdzenie jakości naszych produktów i usług serwisowych. KEYMARK to dobrowolny i niezależny europejski znak certyfikacji (ISO type 5) dla pomp ciepła, zintegrowanych urządzeń grzewczych z pompami ciepła oraz pomp ciepła do wody użytkowej. Certyfikat KEYMARK opiera się na niezależnej kontroli uznanego laboratorium badawczego i przedstawia zgodność z wymaganiami produktowymi zgodnie z obowiązującymi regułami. Dodatkowo urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie wydajności i emisji hałasu dla pomp ciepła zgodnie z dyrektywą dotyczącą ekoprojektu. Certyfikacji podlega także proces produkcyjny. Aktualnie firma Mitsubishi Electric przeprowadza proces certyfikacji systemów pomp ciepła Ecodan. Już prawie wszystkie systemy uzyskały certyfikat.
 • Wysoka niezawodność grza nia/chłodzenia.

  Pompy ciepła Ecodan do pracy wymagają jedynie powszechnie dostępnego źródła energii jakim jest prąd elektryczny. Stanowi to zaletę w porównaniu do rozwiązań wymagających do pracy gazu ziemnego, czy oleju opałowego.
 •  Krótki czas amortyzacji.

  Energooszczędna praca systemu Ecodan oraz możliwości uzyskania dofmansowań na instalację pompy ciepła to gwarancja zwrotu inwestycji.
 • Energooszczędność.

  Urządzenie zewnętrzne wykorzystuje ciepło zmagazynowane w otaczającym powietrzu i dostarcza je do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd jest wprowadzane do obiegu grzewczego. W takim procesie do 75% łącznego zapotrzebowania na energię jest pokrywane z otoczenia, a pozostałe około 25% pompa ciepła zużywa jako prąd napędowy z sieci elektrycznej.
 • Maksymalny komfort.

  Pompa ciepła pracuje niezawodnie i stanowi wygodne, zawsze dostępne źródło ciepła, a w razie potrzeby - także źródło ciepłej wody użytkowej. Dodatkowym, opcjonalnym udogodnieniem jest zdalne nadzorowanie instalacji poprzez aplikację MELCIoud.
 • Niski koszt eksploatacji.

  Pompa ciepła powietrze-woda Ecodan do pracy wymaga jedynie energii elektrycznej oraz powietrza pobieranego bezpośrednio z otoczenia. Dobre wskaźniki sprawności przekładają się na oszczędną eksploatację. Okresowe serwisowanie instalacji to jedyna rzecz o jakiej należy pamiętać.
 • Niezawodność do -28°C.

  Bez względu na uwarunkowanie budynku, urządzenia Ecodan będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym. System ten jest zdolny do działania z pełną mocą przy -15 °C, a przy temperaturach sięgających nawet -28 °C wiele modeli pomp ciepła Mitsubishi Electric nadal pracuje skutecznie i niezawodnie!
 • Kompaktowa instalacja.

  Pompy ciepła Ecodan to instalacje składające się z urządzenia zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez niego. Moduły wewnętrzne są dostępne w wersjach “grzanie" oraz “grzanie/chłodzenie".
 • Przyjazny środowisku.

  Zrównoważone podejście do środowiska jest istotnym aspektem życia codziennego. Przejście na system ogrzewania z odzyskiem ciepła pozwala znacznie poprawić domowy bilans ekologiczny.
 • 5-letnia gwarancja.

  Wraz z pompą ciepła Ecodan klienci otrzymują trwałe, ekonomiczne i w 100% gotowe do działania ogrzewanie. Zapewnia to idealne połączenie zaawansowanej technologii i wysokiej jakości materiałów. Mitsubishi Electric podkreśla tę jakość oferując 5-letnią gwarancję dla wszystkich pomp ciepła Ecodan.
 • Mniejszy poziom hałasu.

  W pompach Ecodan udało się obniżyć poziom mocy akustycznej do zaledwie 58-60 dB(A). W zakresach niskiej częstotliwości 63 i 125 Hz redukcja hałasu jest jeszcze wyraźniejsza. Hałas emitowany podczas pracy przez pompę ciepła jest jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o wyborze. Odgłosy te można dodatkowo zredukować poprzez staranne planowanie, wybór odpowiedniego miejsca ustawienia i fachowe wykonanie.
 • Ulepszenie detali.

  Obudowa utrzymana w biało-antracytowych kolorach spełnia wysokie wymagania stylistyczne.
 • Bezproblemowe podłączenie.

  W całym zakresie mocy od 7,5 do 11,2 kW urządzenia są teraz dostępne w wersji 3-fazowej (napięcie 400 V).
 • Zwiększona wydajność.

  Kompleksowe udoskonalenie urządzeń zewnętrznych umożliwiło zwiększenie ich sprawności pod względem przenoszenia ciepła o 30%.
 • Nowe wymiary.

  Zmniejszenie wymiarów modułów zewnętrznych o 25% (do 1020x1050x450 mm) sprawia, że można je łatwo dopasować do każdej przestrzeni montażowej.

Pompa ciepła Therma V

THERMA V produkcji LG jest pompą ciepła powietrze-woda zaprojektowaną specjalnie dla nowych i modernizowanych domów z uwzględnieniem zaawansowanej technologii grzewczej LG i oszczędności energii. Pompa THERMA V może być stosowana jako rozwiązaniegrzewcze współpracujące z instalacją podłogową lub grzejnikową, instalacją podgrzewu ciepłej wody użytkowej lub instalacją zawierającą klika źródeł ciepła.

pompa ciepła Therma v

DLACZEGO POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA LC THERMA V?

Pompa ciepła LG THERMA Vzostała zaprojektowana przy zastosowaniu zaawansowanych technologii w celu dostarczenia klientowi racjonalnych korzyści, jak energooszczędność, wygoda, czy prostota sterowania i obsługi. Technologia inwerterowa i optymalizacja podzespołów takich jak pompa wodna, wymiennik ciepła i silnik wentylatora, zapewnia doskonałą efektywność energetyczną. Ponadto technologia kontroli ciśnienia czynnika zapewnia stabilną wydajność grzewczą w niskiej temperaturze i sprawia, że bez trudu osiągane są docelowe parametry pracy. Dodatkowo, kompaktowa konstrukcja, powłoka antykorozyjna wymiennika oraz funkcje zorientowane na użytkownika potwierdzają wysoką jakość i niezawodność, a także zadowolenie użytkowników korzystających z pełnej linii produktów LG o wydajności grzewczej od 5 kW do 16 kW.

 • Energooszczędne zastosowania.

  Wykorzystując technologię inwerterowa LG, THERMAV oferuje najlepsze rozwiązania dla ogrzewania domu i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Dzięki pobieraniu energii z otoczenia jest 4 razy bardziej wydajna energetycznie niż instalacje z kotłem grzewczym.
 • Praca w niskich temperaturach.

  Zakres ogrzewania dla temperatury zewnętrznej dochodzi do -20°C, a temperatura wody na wyjściu może osiągnąć maksymalnie 57°C (w przypadku modelu Monoblok).
 • Prosty dobór.

  Dedykowane oprogramowanie umożliwia projektantom optymalny dobór modeli THERMAV z uwzględnieniem lokalizacji geograficznej instalacji oraz sposobu pracy instalacji grzewczej.
 • Różnorodne zastosowanie

  Pompy ciepła Therma V zostały opracowane w sposób umożliwiający zastosowanie zarówno w nowych obiektach, jak i dla modernizowanych instalacji grzewczych w istniejących budynkach. W nowych obiektach niskotemperaturowe pompy ciepła Therma V typu Monoblok lub Split mogą stanowić jedyne źródło ciepła i chłodu dla budynku. Przy modernizacji domu pompę THERMA V można podłączyć do istniejącego systemu z kotłem grzewczym w celu optymalizacji efektywności energetycznej i wydajności grzewczej. Również wysokotemperaturowy model THERMA V może całkowicie zastąpić istniejący kocioł grzewczy, gdyż pozwala podgrzać wodę do temperatury powyżej 80°C, bez pomocy grzałki elektrycznej.
 • NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA GRZEWCZE LG.

  Pompy ciepła LG™ to nowoczesne rozwiązania grzewcze, stanowiące ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla ogrzewania gazowego, a także pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem i drewnem. Zastosowanie w nich nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz przyjazny, kompaktowy system sterowania sprawiają, że obsługa każdej pompy ciepła jest prosta i bardzo przyjemna, a praca urządzeń wydajna i niezwykle efektywna. Inteligentna technologia inwerterowa LG™ ogranicza zużycie energii, dostosowując moc urządzenia do aktualnego zapotrzebowania, regulując wydajność grzewczą i chłodniczą na podstawie temperatury zewnętrznej. Choć szansa na awarię jest niewielka, to jednak gdyby się zdarzyła, nawet tego nie odczujesz - do czasu przyjazdu serwisanta pompa ciepła będzie działać w przewidzianym na taką okoliczność trybie wymuszonego grzania, a jeśli awaria będzie poważna, włączy się grzałka elektryczna, skutecznie podtrzymująca temperaturę powietrza w budynku. Dzięki temu możesz spać spokojnie, mając pewność, że pompa ciepła bez przerwy dba o utrzymanie właściwej temperatury we wnętrzu Twojego domu!

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, NIEZAWODNOŚĆ, WYGODA.

 • lnverterowa sprężarka LG Electronics.

  Pompa ciepła THERMAVjest wyposażona w sprężarkę BLDC, w której zastosowano silne magnesy neodymowe. Taka sprężarka ma lepszą wydajność od standardowych urządzeń inwerterowych prądu zmiennego i jest zoptymalizowana pod względem wydajności sezonowej. Zoptymalizowany obieg oleju, wysokowydajny silnik, zoptymalizowane sprężanie, redukcja wibracji i hałasu, wysoka niezawodność.
 • Ulepszony wymiennik ciepła.

  Efektywność i wydajność zostały poprawione poprzez zwiększenie stopnia wymiany ciepła przez szerokie użebrowanie i nową, zoptymalizowaną konstrukcję rozdzielacza w wymienniku ciepła. Optymalizacja rozdziału czynnika w wymienniku ciepła. Poprawa wydajności cyklu do 5% poprzez równomierną dystrybucję.
 • Inwerterowy silnik BLDC wentylatora.

  Silnik BLDC wentylatora, w porównaniu z silnikami prądu zmiennego, oferuje dodatkowe oszczędności energii, nawet o 40% przy pracy na małych prędkościach i 20% przy wyższych prędkościach.
 • Odporny na korozję wymiennik ciepła.

  W celu ochrony przed korozją, aluminiowe lamele zewnętrznego wymiennika ciepła LG pokryte są epoksydową powłoką antykorozyjną o złotym kolorze. To sprawia, że utrzymuje ona przez dłuższy czas doskonałe własności przewodzenia ciepła, natomiast brak pokrycia Gold Fin™ powoduje stopniową utratę wydajność na skutek korozji powierzchniowej. Rozwiązanie Gold Fin™ jest idealne na obszarach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza lub w miejscach narażonych na morską mgłę solną.
 • Funkcja sterylizacji.

  Po włączeniu trybu pracy antybakteryjnej, TFIERMAV raz na tydzień automatycznie podgrzewa wodę w zbiorniku do temperatury 80°C w celu dezynfekcji zbiornika niszcząc bakterię Legionella.
 • Automatyczny tryb pracy sezonowej.

  W tym trybie pracy temperatura wody zasilającej będzie automatycznie się zmieniać względem zmian temperatury zewnętrznej. Typ pracy sezonowej można zastosować zarówno do trybu grzania, jak i chłodzenia, zmniejszając koszty eksploatacji o około 15%.
 • Praca awaryjna.

  Dzięki 2-etapowemu sterowaniu awaryjnemu, pompa ciepła TFIERMAVzapewnia stabilne ogrzewanie budynku nawet w przypadku jej niespodziewanej awarii.
 • Ulepszony wentylator o niskim poziomie hałasu.

  Nowy wentylator posiada łopatkę wąską u nasady oraz krawędź spływu z wypukłościami, co zapewnia większą wydajność, niski poziom hałasu oraz poprawę wydajności przepływu powietrza.
 • Tryb cichy z harmonogramem pracy.

  Korzystając ze zdalnego sterownika użytkownik może włączyć tryb cichej pracy o zmniejszonym poziomie hałasu. Można też ustawić tygodniowy harmonogram włączania/ wyłączania tego trybu.
 • Kompaktowa obudowa.

  Pompa ciepła Therma V została ukształtowana, by zminimalizować jej rozmiar i ciężar, a przez to stworzyć dogodne warunki do jej instalacji.
 • NOWY DESIGN, NOWY STEROWNIK Z PRZYJAZNYM INTERFEJSEM.

  Nowa seria urządzeń typu split ma teraz atrakcyjniejszy wygląd zewnętrzny i nowy sterownik. Pozbyto się przedniej osłony, zaokrąglono rogi oraz zmniejszono jednostki wewnętrzne uzyskując kompaktowe wymiary i wysoką funkcjonalność. 4,3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD, żywo reagujący panel dotykowy LED i przyjazny interfejs sprawiają, że obsługa pompy ciepła jest prosta i przyjemna.

Pompa ciepła Yutaki

Modele serii Yutaki są pompami ciepła typu powietrze-woda. Pompa taka czerpie ciepło z powietrza, zamieniając ją w energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

pompa ciepła Yutaki

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA, JAK TO DZIAŁA?

 • 1. Ciepło z powietrza.

  Wentylatory przetaczają powietrze zewnętrzne przez parownik. Powietrze oddaje ciepło do czynnika chłodniczego w parowniku. Temperatura wrzenia czynnika chłodniczego jest bardzo niska (wynosi -53°C), przez co czynnik łatwo paruje.
 • 2. Sprężarka.

  Czynnik chłodniczy, rozprężony do fazy gazowej, trafia do sprężarki, która skrapla go i jednocześnie podnosi jego temperaturę.
 • 3. Wymiana ciepła do wnętrz.

  Czynnik chłodniczy przechodząc przez wymiennik ciepła oddaje je do obiegu wodnego, ogrzewając zład, a zatem umożliwiając ogrzewanie c.o. budynku oraz przygotowanie c.w.u.
 • 4. Ciepło z powietrza.

  Wentylatory przetaczają powietrze zewnętrzne przez parownik. Powietrze oddaje ciepło do czynnika chłodniczego w parowniku. Temperatura wrzenia czynnika chłodniczego jest bardzo niska (wynosi -53°C), przez co czynnik łatwo paruje.

POZOSTAŁE ZALETY POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA YUTAKI

 • Energia odnawialna to gwarancja oszczędności.

  Instalacja pompy ciepła odznacza się wysoką sprawnością energetyczną, ponieważ wytwarza więcej energii cieplnej, niż zużywa energii elektrycznej. Pompa ciepła Yutaki ze współczynnikiem wydajności COP = 5,25 zużywa pobiera zaledwie 20% energii elektrycznej, by pracować wydajnie. Pozostałych 80% energii czerpie z powietrza zewnętrznego - ta część energii jest zatem całkowicie za darmo.
 • Optamalna wydajność.

  Pompy ciepła Yutaki są stabilnymi źródłami energii cieplnej, nawet przy skrajnie niesprzyjających dla nich pogodzie, czyli w bardzo niskich temperaturach na zewnątrz pomieszczeń. W takich warunkach maleje natomiast wydajność pomp ciepła konkurencyjnych marek - aby działały sprawnie, trzeba je podgrzewać elektrycznie, co zwiększa zużycie, a zatem i koszty, energii.
 • Nowe, kompaktowe, lekkie modele.

  Mniejsze gabaryty i ciężar pompy ciepła ułatwiają znacznie jej transport i montaż. Są na tyle niewielkie, że można zainstalować je np. w kuchni. Akcesoria do pomp serii Yutaki pasują do wszystkich ich modeli, co znacznie ułatwia wykonanie instalacji i jej konserwację.
 • Większa wydajność technologii falownika prądu stałego.

  HITACHI używa w pompach ciepła sprężarek spiralnych napędzanych falownikami prądu stałego. Zwiększa to, w porównaniu z tradycyjnie napędzanymi sprężarkami, wydajność instalacji nawet o 30%. Sprzyja to większej oszczędności energii, a także wydłuża trwałość użytkową instalacji.
 • Wyższa wydajność, mniejsze zużycie.

  Gdy porównać pompę ciepła powietrze-woda serii Yutaki z pompą ciepła marki konkurencyjnej, lecz o tej samej mocy, to pompa firmy HITACHI wyróżnia się znacznie mniejszym zużyciem energii elektrycznej. Dlaczego? Ponieważ nie wymaga dogrzewania elektrycznego podczas zimnej pogody - nie licząc bardzo silnych mrozów.
 • Odwracalny cykl cieplny: ciepło zimą, chłód latem.

  Pompa ciepła może również chłodzić w tzw. odwróconym cyklu cieplnym - jeśli wyposażona jest w zakupiony oddzielnie zestaw do chłodzenia. Wówczas podłączone do pompy ogrzewanie podłogowe - które daje ciepło zimą - błędzie chłodziło latem, sprzyjając komfortowi cieplnemu w domu przez cały rok. Ogrzewanie podłogowe można w trybie chłodzenia zastąpić np. klimakonwektorem.
 • Jeden sterownik zdalny, wszystkie funkcje pod ręką.

  Sterownik zdalny z wyświetlaczem LCD umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji pracy i regulacji instalacji: ogrzewania, klimatyzacji, przygotowania c.w.u., ogrzewania kolektorami słonecznymi i podgrzewania wody w basenie. Sprawdza się nawet w roli termostatu pokojowego - sterownik można wyjąć z panelu przedniego i umieścić w dowolnym pomieszczeniu. W ten sposób można regulować temperaturę w dwóch pomieszczeniach, a nawet trzech - o ile podłączono zestaw do regulacji temperatury w drugim obiegu*.
 • Łatwa obsługa techniczna.

  Pompa ciepła wyposażona jest w zawór kulowy obiegu wody z wymiennym filtrem walcowym, którego stan łatwo jest sprawdzić. Filtr można równie łatwo wyjąć i wyczyścić - nie ingerując w obieg grzewczy wody. Zawór kulowy to niższe koszty eksploatacji i łatwiejszy montaż instalacji - jednocześnie wymaga niewiele miejsca. Zmniejsza również straty ciśnienia w instalacji.
 • POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA YUTAKI, WSZYSTKIE INSTALACJE W JEDNEJ.

 • Ogrzewanie i chłodzenie.

  Ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe c.o., czy klimakonwektory wentylatorowe -seria Yutaki pracuje wedle zapotrzebowania na komfort we wnętrzach, grzejąc zimą i ch+odząc latem. Funkcja chłodzenia wymaga doposażenia pompy ciepła w zestaw do chłodzenia*.
 • Przygotowanie c.w.u.

  Urządzenie może podgrzewać ciepłą wodę użytkową we wbudowanym zbiorniku lub osobnym zasobniku ciepłej wody użytkowej. *Akcesoria w oddzielnej sprzedaży.
 • Kolektory słoneczne.

  Pompa ciepła podgrzewa c.w.u. wspólnie z kolektorami słonecznymi. Energia słoneczna trafia do wymiennika ciepła c.w.u.
 • Ogrzewanie basenowe.

  Podgrzewa wodę w basenie domowym do temperatury 33°C, czyli optymalnej dla zażywających kąpieli. *Ak.cesoria w oddzielnej sprzedaży.
 • HITACHI

  - PONAD 60 LAT DOŚWIADCZENIA Z TECHNOLOGIAMI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA PONAD 4,5 MILIONA WYPRODUKOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH


pompa ciepła Yutaki

Centrum szkoleniowe

Centrum szkoleniowe Wienkra to miejsce, gdzie zdobędziecie wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat najnowocześniejszych pomp ciepła wiodących producentów.

TYLKO W WIENKRA

NAJLEPSZA OFERTA POMP CIEPŁA RENOMOWANYCH ŚWIATOWYCH MAREK. SPRAWDŹ!

wienkra NALEPSZE NA RYNKU WARUNKI ZAKUPU URZĄDZEŃ.

NALEPSZE NA RYNKU WARUNKI ZAKUPU URZĄDZEŃ.

NOWOCZESNE CENTRUM SZKOLENIOWE Z SHOWROOMEM URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.

NOWOCZESNE CENTRUM SZKOLENIOWE Z SHOWROOMEM URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.

PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE I POMOC W DOBORZE URZĄDZEŃ.

PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE I POMOC W DOBORZE URZĄDZEŃ.

PROFESJONALNE SZKOLENIA BRANŻOWE DLA INSTALATORÓW.

PROFESJONALNE SZKOLENIA BRANŻOWE DLA INSTALATORÓW.

PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE, SERWISOWE I POSPRZEDAŻOWE.

PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE, SERWISOWE I POSPRZEDAŻOWE.

DARMOWA I EKSPRESOWA DOSTAWA URZĄDZEŃ.

DARMOWA I EKSPRESOWA DOSTAWA URZĄDZEŃ.

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA INSTALATORÓW Z ZAKRESU POMP CIEPŁA!

Zapraszamy do nowego Centrum Szkoleniowego poświęconego w całości pompom ciepła! W przestronnej sali pokazowej zainstalowane są urządzenia i systemy grzewcze oferowanych przez WIENKRA marek, takich jak: Hitachi, LG Electronics, Mitsubishi Electric, Toshiba, Daikin. Sprawdź, co oferujemy Uczestnikom szkoleń:

 • 1. SZKOLENIA PRAKTYCZNE NA PRACUJĄCYCH POMPACH CIEPŁA.
 • 2. CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY.
 • 3. SPECJALNA OFERTA NA POMPY CIEPŁA PRZYGOTOWANA SPECJALNIE DLA TWOJEJ FIRMY!
 • 3. WSPARCIE PROJEKTOWE I DOBOROWE, URUCHOMIENIE, MONTAŻ I SERWIS.
PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE, SERWISOWE I POSPRZEDAŻOWE.


Szczegóły dotyczące szkoleń już wkrótce na stronie internetowej:

Zapisz się na szkolenie
Zobacz gdzie kupić
Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście