Gree
Gree

R32 bez tajemnic z Gree

Informator czynnika chłodniczego R32 Gree

Rok 2018 jest rokiem przełomowym dla branży HVAC w Polsce ze względu na szerokie wprowadzenie na rynek urządzeń pracujących na czynniku R32. Producentem, który w tym roku zaprezentował jedną z najszerszych ofert na nowy czynnik jest Gree. Warto zatem poznać właściwości, możliwości oraz zasady bezpiecznej pracy z tym czynnikiem.

Czym jest R32 i co go charakteryzuje?

Difluorometan (CH2F2) jest czynnikiem chłodniczym jednorodnym z grupy HFC, który znajduje zastosowanie w układach klimatyzacji, zastępując jednocześnie R410A (którego w 50% jest składnikiem). Zaletą czynnika, która miała decydujący wpływ na jego szerokie wprowadzenie, jest małe oddziaływanie na środowisko naturalne (GWP = 675, ODP = 0). Uwzględniając fakt, że napełnienie urządzeń czynnikiem R32 może być nawet do 30% mniejsze, jest on znacznie bardziej ekologiczny niż R410A.

Wydajność nominalna modeli R410A

2,60 kW

3,50 kW

5,10 kW

6,70 kW

Wydajność nominalna modeli R32

2,60 kW

3,50 kW

5,13 kW

6,45 kW

Masowa różnica napełnienia

-14%

-18%

-31%

-11%

Różnica w fabrycznym napełnieniu czynnikiem bliźniaczych modeli Lomo Luxury

Pozytywne zmiany związane z R32

Pozytywne zmiany związane z R32:

 • mniejsze napełnienie jednostek czynnikiem, nawet o 30%
 • ładowanie w stanie ciekłym i gazowym (możliwość dopełniania instalacji)
 • wzrost efektywności nawet o 10%

Jakie zmiany dla użytkowników związane są z czynnikiem R32?

Jak pokazały badania przeprowadzone przez inżynierów Gree, zastosowanie difluorometanu pozwala zwiększyć efektywność urządzeń nawet o 10%. Urządzenia na R32 również podlegają obowiązkowi założenia kart urządzenia oraz wykonywania okresowych kontroli szczelności. Granica zawartości czynnika, od której powyższe obowiązki dotyczą urządzeń jest jednak znacznie wyższa niż dla R410A i wynosi 7,41 kg.


R32

R410A

R32

R410A

Tryb pracy

Chłodzenie

Grzanie

Wydajność

2,72 kW

2,53 kW

3,84 kW

3,64 kW

EER/COP

3,24 kW

3,05 kW

3,33 kW

3,24 kW


+6%

+3%

Porównanie parametru EER i COP dla tego samego urządzenia pracującego na R32 i R410A.

Jakie zmiany dla instalatorów i serwisantów związane są z czynnikiem R32?

Fakt, że czynnik jest jednorodny ułatwia pracę podczas wycieku. Przy wystąpieniu nieszczelności R32 można bowiem doładowywać, nie jest konieczne opróżnianie instalacji i napełnianie jej od nowa. Doładowanie czynnika można wykonywać zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym. Samego czynnika, jak wcześniej wspomniano, w porównaniu do R410A jest mniej, co przy wycieku wiąże się z mniejszymi kosztami. Ciśnienia w instalacjach na R32 są bardzo podobne do tych dla układów na R410A.

Aby instalator mógł zacząć pracę z urządzeniami na R32 musi posiadać odpowiednie narzędzia. Niektóre spośród tych wykorzystywanych dla R410A znajdą zastosowanie także przy R32: waga, manometry (pod warunkiem posiadania skali na R32), zaginarka, obcinarka oraz kielicharka. Aby móc wykorzystywać stację odzysku oraz elektroniczny wykrywacz nieszczelności należy upewnić się, że ich dokumentacja potwierdza możliwość stosowania przy R32. Pomimo, iż w praktyce na pewno będą dobrze działały, aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną i zawieszenie certyfikatu przedsiębiorstwa, należy sprawdzić ich dokumentację. Największe niejasności dotyczą pompy próżniowej, która teoretycznie powinna mieć potwierdzenie producenta o możliwości pracy z instalacjami na R32. Z praktycznej jednak strony jej praca nie ma nic wspólnego z czynnikiem chłodniczym. O tym, czy pompa musi być przystosowana do R32 lub czy nie ma takiego obowiązku, różnie rozstrzygnąć może konkretny inspektor UDT. Oleje stosowane w instalacjach z difuorometanem to oleje POE, czyli analogiczne jak dla R410A.

Ważną zmianą dotyczącą serwisantów jest fakt, że butle z nowym czynnikiem mają przyłącze z lewym gwintem. Warto zatem wyposażyć się w przejściówkę na prawy gwint. Gwinty przyłączeniowe urządzeń nie ulegają zmianie na lewe. Podobnie łączenie samych urządzeń wykonujemy niezmiennie metodą kielichowania. Jednak z uwagi na minimalizowane ryzyka wycieku, generalny przedstawiciel marki Gree w Polsce - Free Polska dopuszcza obcinanie fabrycznych zakończeń i wykonywanie połączeń jednostek wewnętrznych metodą lutowana twardego. Decyzja pozostawiona jest instalatorowi, a samo urządzenie nie traci gwarancji.

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z czynnikiem R32

Przy dobieraniu urządzeń pracujących z R32 należy pamiętać o kilku zasadach. Pomieszczenie, w zależności od rodzaju klimatyzatora oraz ilości czynnika chłodniczego, powinno być większe niż podane przez producenta minimum.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia [m2]

Ilość czynnika [kg]

≤1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Konsola [m2]

-

14,5

16,8

19,3

22,0

24,8

27,8

31,0

34,3

37,8

41,5

45,4

49,4

53,6

Ścienny [m2]

-

5,2

6,1

7,0

7,9

8,9

10,0

11,2

12,4

13,6

15,0

16,3

17,8

19,3

Kasetonowy / kanałowy [m2]

-

1,9

1,9

2,3

2,3

2,6

2,6

2,6

3,0

3,0

3,0

3,4

3,7

4,0

Minimalna powierzchnia pomieszczenia dla klimatyzatorów z R32

Minimalna powierzchnia pomieszczenia dla klimatyzatorów z R32 Dodatkowo, każde z pomieszczeń w którym zainstalowane jest urządzenie lub przechodzi przez nie instalacja chłodnicza powinno być dobrze wentylowane. Wszelkie detektory nieszczelności, z uwagi na fakt iż R32 jest cięższy od powietrza, powinny być instalowane przy ziemi. Nie ma możliwości wykrycia wycieku poprzez zapach lub wzrok, gdyż R32 jest bezbarwny i bezwonny. Ze względu na niską palność R32, w pomieszczeniach z klimatyzatorami nie powinno znajdować się żadne źródło otwartego ognia. Przy wystąpieniu wycieku w pomieszczeniu należy zapewnić intensywną wentylację, aby zmniejszyć stężenie czynnika.

Palność czynnika R32

Czynnik R32 został wg. ISO 817 zaklasyfikowany w grupie A2L - niski stopień palności (R410A natomiast jako A1 - niepalny). Grupa A2L charakteryzuje się tym, że praktycznie żadne źródło poza otwartym ogniem nie jest w stanie zainicjować zapłonu. Temperatura samozapłonu czynnika wynosi 648 °C i jest ona możliwa do osiągniecia przez montera wyłącznie przy użyciu palnika gazowego. Jednak podstawową zasadą, bez względu na rodzaj czynnika, jest wcześniejsze opróżnienie instalacji i dobre przepłukanie azotem przed przystąpieniem do lutowania. Dotyczy to szczególnie R32.

Istotnym parametrem, który mówi o łatwości zapalenia czynników jest dolna i górna granica palności. Jeżeli stężenie substancji w powietrzu będzie za niskie (poniżej dolnej granicy palności) lub za wysokie (powyżej górnej granicy palności) nie może ona ulec zapaleniu. Dla R32 obie granice wynoszą odpowiednio 0,306 kg/m3 oraz 0,620 kg/m3. Oznacza to w praktyce, że nawet jeżeli z urządzenia ściennego z maksymalnie wydłużoną instalacją oraz o największej mocy, czyli na przykład z klimatyzatora Amber Prestige 7,0 kW, w pomieszczeniu o kubaturze 15m3 wycieknie cały czynnik, stężenie nawet nie zbliży się do dolnej granicy palności.

Gree

Urządzenia Gree na R32

Klimatyzatory ścienne (RAC)

Najwięcej modeli ściennych na R32 znajduje się w ofercie Gree!

5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia!

5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia!

Zmiany i nowości w urządzeniach ściennych Gree na R32

Generalną nowością dla urządzeń ściennych na R32 jest fakt, że w przeciwieństwie do modeli na R410A, wszystkie są dostępne w szerokim zakresie mocy, nawet do 6,2 - 7,0 kW. Standardem dla wszystkich jest sterowanie przez Wi-Fi oraz funkcje, takie jak I Feel czy +8°C. Modele, takie jak: Amber Prestige, Amber Standard oraz Lomo Luxury, pozawalają na instalację sterownika przewodowego, co nie było do tej pory możliwe. Amber Prestige pracuje z niespotykaną wcześniej efektywnością (klasa energetyczna nawet A+++/A+++) oraz niskim poziomem ciśnienia akustycznego (nawet to 18 dB(A). Amber Standard, jako jedyny w segmencie standard, posiada podwójne żaluzje oraz 7 prędkości wentylatora. Pracuje on również wyjątkowo energooszczędnie (SEER do 8,5). Model Bora ma najmniejszą gabarytowo jednostkę wewnętrzną, a nowe Lomo Eco zwiększone współczynniki COP i zmniejszony poziom ciśnienia akustycznego w modelach o najpopularniejszych wydajnościach.

Gree R32 Gree R32
 • szerszy zakres wydajności - wszystkie modele pow. 6kW
 • sterowanie WiFi w standardzie do każdego modelu
 • funkcje +8 stopni oraz I Feel w standardzie do każdego modelu
 • możliwość podłączenia sterownika przewodowego dla Amber Prestige, Amber Standard i Lomo Luxury
 • cichsza praca, nawet do 18 dB(A)
 • cichsza praca najpopularniejszych jednostek Lomo Eco

Porównanie modeli ściennych Gree na R32Lomo Eco

Bora

Lomo Luxury

Amber Standard

Amber Prestige

Sterowanie WiFi

Funkcja I Feel*

Jonizator plazmowy

Funkcja +8oC**

Niewielkie wymiary

Opcjonalny sterownik przewodowy7 prędkości wentylatora
Pozioma i pionowa żaluzja
3 tryby snu
Dwustopniowa sprężarka

Chłodzenie do -15oC

Chłodzenie do -18oC

Grzanie do -15oC

Grzanie do -22oCGrzanie do -30oC

Klasa energetyczna dla chłodzenia do A++

Klasa energetyczna dla chłodzenia do A+++
Klasa energetyczna dla grzania do A++
Klasa energetyczna dla grzania do A+++

Cicha praca poniżej 20 dB(A)*Funkcja I Feel: dzięki tej funkcji urządzenie odczytuje temperaturę w pomieszczeniu z czujnika znajdującego się w sterowniku bezprzewodowym. Pozwala to na precyzyjne utrzymywanie temperatury powietrza w otoczeniu, zwiększając jednocześnie komfort użytkownika klimatyzacji i oszczędzając energię.

**Funkcja +8 stopni C: funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu stałej temperatury +8ºC. Jest ona szczególnie wykorzystywana, aby uniknąć uszkodzenia zamarzających instalacji wodnych w domkach letniskowych oraz innych użytkowanych czasowo.

Zobacz:

Gree

Urządzenia Gree na R32

Urządzenia komercyjne (Free Match, U-Match)

Gree

Nowe możliwości urządzeń komercyjnych na R32

Nowe możliwości Free Match R32

 • Sterowniki przewodowe i centralne do każdej jednostki
 • Szerszy zakres temperatur grzania
 • Wyższe współczynniki EER i COP

Nowe możliwości U-Match R32

 • Wyższe wskaźniki SEER
 • Cichsze jednostki zewn.
 • Dłuższe maksymalne długości instalacji
 • Sterowanie Wi-Fi we wszystkich urządzeniach
Gree

Szkolenia w Centrum Gree

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach technicznych w Centrum GREE w Krakowie!

W trakcie szkolenia prezentujemy zasady nowych przepisów prawnych związanych z czynnikami i obowiązkami firm instalacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Otrzymanie Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora GREE
 • Możliwość udzielania Klientom 5-letniej gwarancji na urządzenia GREE

Centrum GREE to jedyny w Polsce i największy w tej części Europy showroom poświęcony produktom marki GREE. Otwarty w 2017 roku jest nowoczesnym, funkcjonalnym i bogato wyposażonym obiektem, w pełni dostosowanym do realizacji kompleksowych szkoleń technicznych. W Centrum GREE posiadamy bogaty zasób urządzeń zarówno RAC i CAC, znajdują się tu także pokazowo pracujące układy GMV5 Mini oraz GMV5 Modular. Wyposażone zostały one we wszystkie dostępne jednostki wewnętrzne i sterowniki, tak aby umożliwić jak najlepsze poznanie możliwości systemów. Poza standardowymi sterownikami bezprzewodowymi i ściennymi układ składający się z 8 jednostek wewnętrznych wyposażony jest w sterowanie centralne BMS. Centrum Gree daje zatem możliwość poznania urządzeń oraz ich osprzętu „na żywo" przy pracujących urządzeniach.

Realizujemy następujące moduły szkoleniowe:

ZAKRES RAC:

Centrum Gree (możliwości)

Teoria klimatyzacji (podstawy teoretyczne, aktualne przepisy prawne, nowy czynnik chłodniczy R32)

RAC, U-Match, Free Match (szkolenie produktowe, urządzenia, możliwości, cechy, funkcje, sterowanie)

RAC, U-Match, Free Match instalacja (montaż urządzeń, systemów, sterowników)

RAC, U-Match, Free Match serwisowanie (serwisowanie, rozwiązywanie usterek, błędy, urządzenia wspomagąjace)

ZAKRES GMV:

Centrum Gree (możliwości)

Teoria klimatyzacji (podstawy teoretyczne, aktualne przepisy prawne)

GMV (szkolenie produktowe, urządzenia, możliwości, cechy, funkcje)

GMV HR (szkolenie produktowe, urządzenia, możliwości, cechy, funkcje)

GMV Sterowanie (możliwości i rozwiązania sterowania, BMS)

GMV AHU Kit (zasilanie chłodnic freonowych, cechy, możliwości)

GMV dobór i projektowanie (dobór urządzeń, możliwości, rozwiązania, oprogramowanie wspomagające)

GMV instalacja (montaż urządzeń, systemów, sterowników)

GMV pierwsze uruchomienie (przeprowadzenie prawidłowego rozruchu, usterki, błędy)

GMV serwisowanie (serwisowanie, rozwiązywanie usterek, błędy, oprogramowanie i urządzenia wspomagające)

Kontakt

Free Polska Sp. z o.o.

wyłączny importer klimatyzatorów marki Gree w Polsce

Adres:

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13/3

Telefon:

+48 12 307 06 40

E-mail:

gree@gree.pl
gift