Wiadomości 12 mar
Wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

fot. Pixabay

Pod takim hasłem w czerwcu w Warszawie zbierze się Komitet Kontaktowy, gremium, które zrzesza 28 najwyższych organów kontroli państw UE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przygotowania do tej jednej z najważniejszych konferencji unijnych NOK idą pełną parą. W Warszawie spotkała się Troika, czyli jeden z organów Komitetu Kontaktowego. W tym roku Troikę tworzą Najwyższa Izba Kontroli, która przewodniczy Komitetowi oraz ETO i NOK Chorwacji. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel NOK Rumunii, który będzie przewodniczyć wiosennemu spotkaniu łączników Komitetu Kontaktowego.

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Szacuje się, że jego realizacja może przyczynić się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy. Komisja rozpoczęła realizację strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Strategia obejmuje trzy cele, tzw. filary:

  1. lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów sprzedawanych przez internet (w jaki sposób cyfrowy świat w UE może sprawnie funkcjonować jako rynek zakupów i sprzedaży na równych zasadach dla wszystkich?);
  2. środowisko, w którym sieci i usługi cyfrowe mogą się rozwijać (opracowanie zasad, które odpowiadają prędkości rozwoju technologicznego i wspierają rozwój infrastruktury);
  3. cyfrowość jako siła napędowa wzrostu (zapewnienie, aby europejska gospodarka, przemysł i zatrudnienie w pełni czerpały korzyści z możliwości stwarzanych przez cyfryzację). 

Szczegółowo program będzie koncentrować się na zwiększeniu zdolności Europy w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaufania, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz wdrażaniu i optymalnym wykorzystaniu zdolności cyfrowych i interoperacyjności. 

Podczas warszawskiego spotkania Troiki zebrani byli zgodni, że na czerwcowym seminarium warto przedstawić wybrane elementy strategii cyfrowej.  Ważne też, aby szefowie NOK mogli określić obszary, w których unijne prawo dotyczące cyfryzacji może mieć wpływ na pracę ich instytucji oraz aby wskazali tematy wymagające audytu. Cenna będzie też wymiana doświadczeń z dotychczasowych kontroli wydatków na cyfryzację, dokonywanych przez administracje krajowe oraz unijnej centrali. Problemy te znajdą odzwierciedlenie w dyskusji na zebraniu Komitetu Kontaktowego w czerwcu w Warszawie.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił chęć skorzystania z rad organizatorów poprzednich zebrań Komitetu Kontaktowego czyli ETO i NOK Chorwacji. Wyraził opinię, że NIK - jako organizator - nie traktuje zebrania Komitetu jako wyłącznie „swojej” inicjatywy, ale jako wspólne przedsięwzięcie z pozostałymi najwyższymi organami kontroli UE. Poinformował też, że Pani Tytti Yli-Viikari, Kontroler Generalna Finlandii, zgodziła się przewodniczyć seminarium, a jedną z sesji zebrania (tzw. sesja in-camera - z udziałem samych szefów NOK UE ) będzie moderował Pan Miroslav Kala, Prezes NOK Czech.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Tagi: cyfryzacja