Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 20 maj
Trinasolar

Przychody wyniosły 16,09 mld USD w 2023 r., podczas gdy dostawy modułów wyniosły łącznie 65,21 GW - o 51% więcej niż w 2022 r.

Trina Solar, światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań fotowoltaicznych i magazynowania energii, opublikował raport roczny za 2023 r., potwierdzając przychody w wysokości 16,09 mld USD, co stanowi wzrost o 27% w stosunku do 2022 r. Dostawy modułów w tym roku wyniosły 65,21 GW, czyli o 51% więcej niż w 2022 roku.

W tym samym czasie, do końca 2023 r., jednostka biznesowa TrinaTracker dostarczyła ponad 20 GW konstrukcji wsporczych i tackerów do systemów PV, a jednostka biznesowa Trina Storage zainstalowała 5 GWh kontenerów DC i systemów magazynowania energii. Liczby te świadczą o ciągłym rozwoju Trina Solar jako zintegrowanego dostawcy inteligentnych rozwiązań w zakresie energii słonecznej i magazynowania energii.

Firma zaktualizowała również dane dotyczące kumulatywnych dostaw modułów, które do końca pierwszego kwartału 2024 r. przekroczyły 205 GW. 120GW stanowiły moduły Trina Solar bazujące na waflu krzemowym o rozmiarze 210mm. Dane te potwierdzają rolę Trina Solar jako lidera w branży i utrzymanie statusu firmy na szczycie światowych rankingów.

Innowacyjność modułu

Dzięki ciągłemu dążeniu firmy do innowacji, moduł Vertex N 700W+ firmy Trina Solar, oparty na technologii 210 mm i ogniwach i-TOPCon typu n, oferuje moc wyjściową do 720,53 W w produkcji seryjnej, najwyższą wśród masowo produkowanych modułów TOPCon. W laboratorium firma osiągnęła w ostatnich dniach maksymalną moc wyjściową 740,6 W, ustanawiając po raz 26. światowy rekord wydajności konwersji ogniwa/modułu lub mocy wyjściowej.

Moce produkcyjne Trina Solar na koniec 2023 r. wynosiły 55 GW dla wafli krzemowych, 75 GW dla ogniw i 95 GW dla modułów. Aby sprostać rosnącemu popytowi, firma buduje nowy zintegrowany zakład produkcyjny dla technologii typu n i dąży do osiągnięcia zdolności produkcyjnych w zakresie wafli monokrystalicznych, wysokowydajnych ogniw i modułów odpowiednio 60 GW, 105 GW i 120 GW do końca 2024 roku.

TrinaTracker

Do końca 2023 r. TrinaTracker - jednostka biznesowa Trina Solar - z powodzeniem dostarczyła ponad 20 GW konstrukcji wsporczych i tackerów do systemów PV w ponad 60 krajach. Roczna globalna zdolność produkcyjna trackerów firmy wynosi obecnie ponad 10 GW. TrinaTracker nadal koncentruje się na innowacjach, prezentując w lutym 2024 r. zmodernizowany jednoosiowy tracker Vanguard 1P, który bardzo dobrze współpracuje z dużymi panelami Vertex N 720W, przyczyniając się do obniżenia LCOE i podwyższenia IRR.

Trina Storage

Do końca 2023 r. Trina Storage zrealizowała 5 GWh dostaw kontenerów DC i systemów magazynowania energii dla projektów ulokowanych w wielu regionach świata. W lutym tego roku firma wprowadziła na rynek Elementa 2, system magazynowania energii chłodzony cieczą nowej generacji. Elementa 2 zapewnia pełną integrację pionową, wykorzystując własne ogniwa akumulatorowe charakteryzujące się najnowocześniejszymi funkcjami bezpieczeństwa, wydajnością i trwałością.

Był to kolejny rok znaczących postępów dla Trina Solar, a firma nadal kontynuuje swój obrany kurs, jako wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań spełniających szybko zmieniające się wymagania klientów z sektora PV: dystrybutorów, instalatorów i -klientów końcowych. Firma jest zaangażowana w ułatwianie transformacji nowych systemów energetycznych i w budowanie przyszłości zerowej emisji netto.

Trinasolar