Wiadomości 14 sty
Smay
SMAY członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

fot. Smay

SMAY angażuje się w działalność Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Będąc aktywnym członkiem stowarzyszenia, stawia nie tylko na edukację i rozwój. Członkostwo SMAY w PZITS to współpraca, dbałość o należyte wykorzystanie potencjału specjalistów branżowych oraz wzajemne wsparcie.

Rozwój, zaangażowanie i współpraca w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych kontynuuje tradycję wielu pokoleń inżynierów i techników, których początkowo skupiało powstałe w 1919 roku Zrzeszenie Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej, przechodząc liczne przeobrażenia. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych to niezależna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa; wodociągów i kanalizacji; technologii wody i ścieków; ogrzewnictwa; ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji; oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami; balneotechniki; pralnictwa; techniki sanitarnej wsi; ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni Ziemi; urbanistyki podziemnej, a także dziedzin pokrewnych.

Technika i myśl techniczna inżynierii sanitarnej

By popularyzować swoje cele, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje liczne kongresy, konferencje, szkolenia i seminaria. Oprócz osobistych spotkań z inżynierami prowadzi działalność wydawniczą, opracowuje raporty, podnosi kwalifikacje inżynierów oraz publikuje informacje naukowo-techniczne i patentowe.

SMAY wspiera inżynierów i techników sanitarnych: szerzy wiedzę, realizując swoją misję edukacyjną, oraz popiera ekologiczne rozwiązania projektowe i budowlane. Dołączając do organizacji i stowarzyszeń takich jak PZITS, kładzie szczególny nacisk na rozwój oraz propagowanie ekologii i zrównoważonego budownictwa.

Tagi: Smay
Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!