Wiadomości 27 wrz 2021
SIG
SIG Solidnym Pracodawcą Roku 2021

fot. SIG

Firma SIG Sp. z o. o. została nagrodzona tytułem "Solidny Pracodawca Roku 2021" w kategorii ogólnopolskiej. Dystrybutor materiałów budowlanych został uhonorowany m.in. za warunki i bezpieczeństwo pracy, mocną dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz społeczną odpowiedzialność biznesu.

Nagroda Solidny Pracodawca Roku stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firmy SIG. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku przyznawane jest przez kapitułę programu na podstawie szeregu wystandaryzowanych kryteriów z wielu obszarów, które musi spełnić firma. SIG obecny jest na polskim rynku już ponad 25 lat. Firma od początku działalności systematycznie rozwija swoją sieć sprzedaży specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych.

- W Polsce od wielu lat jesteśmy liderem na rynku, zdecydowanie wyróżniamy się dbałością o bezpieczeństwo i warunki pracy naszych pracowników oraz ściśle z tym powiązaną jakością zarządzania. Jestem dumny, że mogę zarządzać organizacją, która rozwija się z roku na rok, zwiększając uzyskiwane wyniki finansowe i stając się jednocześnie coraz lepszym pracodawcą - mówi Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG. - Lepszym, to znaczy słuchającym potrzeb swoich pracowników, zapewniającym bezpieczne środowisko pracy, poszukującym wciąż nowych rozwiązań. Przyjęty przez nas wielokanałowy model sprzedaży oraz rozwijająca się cyfryzacja procesów pozwala nam na nowoczesne działania, budujące długoterminowe relacje między wszystkimi interesariuszami. Obecnie realizujemy strategię trwałego wzrostu, której główne filary to rozwój klientów i sprzedaży, sieć współpracujących oddziałów, strategiczne relacje z dostawcami, jak również wysoka produktywność, doskonała wiedza specjalistyczna i zrównoważone zachowania. Jej skuteczne wdrażanie wymaga od nas działania elastycznego, odważnego i wyróżniającego się na rynku. W ten sposób tworzymy unikalne środowisko pracy, wspólne dla nas wszystkich - dodaje Marcin Szczygieł.

Jednym z kluczowych elementów działalności SIG jest tworzenie kultury organizacyjnej opartej na współpracy, budującej zaangażowanie poprzez zapewnienie możliwości rozwoju pracownikom oraz poszerzanie ich kompetencji.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nas przede wszystkim możliwość wykorzystania naszych najlepszych kompetencji organizacyjnych (transparentność prowadzonej działalności wykraczająca poza ustawowe obowiązki, budowanie planów rozwojowych, umiejętność współpracy) do budowania relacji z lokalnymi społecznościami. Dla mnie osobiście wyróżnienie tytułem Solidnego Pracodawcy Roku 2021 potwierdza, jak ważne, potrzebne i doceniane są prowadzone przez SIG działania, wspierające rozwój pracowników i organizacji poprzez zapewnienie im możliwości udziału w różnego rodzaju formach rozwojowych: konferencjach, warsztatach, szkoleniach oraz systemowym e-learningu - mówi Katarzyna Janik, Dyrektor Personalny SIG.

Solidny Pracodawca Roku jest nagrodą przyznawaną najlepszym pracodawcom w Polsce. Uhonorowane tym tytułem są firmy, które rzetelnie i odpowiedzialnie prowadzą swoją politykę personalną, opartą o szacunek do każdego pracownika oraz przedsiębiorstwa promujące najbardziej wartościowe projekty z zakresu HR.

Tagi: SIG