Wiadomości 20 wrz
Polsko-skandynawska współpraca energetyczna tematem spotkania w Sztokholmie

fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Realizacja projektu Baltic Pipe stanowi potwierdzenie, że polski rząd jest konsekwentny w realizacji działań na rzecz transformacji energetycznej – powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski podczas seminarium dotyczącego polsko-skandynawskiej współpracy w dziedzinie energii. Wydarzenie odbyło się 19 września 2019 r. w Sztokholmie.

Jednym z tematów seminarium była kwestia znaczenia gazociągu Baltic Pipe z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej oraz transformacji energetycznej w Polsce. Wiceminister Dąbrowski w swoim wystąpieniu wskazywał, że gazociąg Baltic Pipe jest najbardziej spektakularnym wspólnym projektem polsko-skandynawskim w trakcie realizacji, a także, że jest on jednym z filarów polityki energetycznej Polski, realizowanym z zaangażowaniem partnerów z Danii, Norwegii i Szwecji.

Wierzę, że Baltic Pipe to pierwszy krok, który otworzy przed naszymi krajami nowe możliwości – przekonywał wiceminister.

Uczestnicy seminarium dyskutowali także o wyzwaniach dla Polski i państw skandynawskich w kontekście transformacji energetycznej. Wiceminister Dąbrowski podkreślił w dyskusji, że Polska poczyniła w ostatnich kilkunastu latach ogromne postępy w zmniejszeniu wpływu sektora energii na środowisko, w szczególności poprzez modernizację parku wytwórczego oraz dywersyfikację struktury wytwarzania energii.

Nadal nasza zależność od paliw węglowych jest znacznie wyższa od innych państw członkowskich UE, dlatego tak ważna jest dla nas ewolucyjna i sprawiedliwa transformacja, oznaczająca uwzględnienie społecznego kontekstu transformacji oraz przeciwdziałanie nierównomiernemu rozkładowi kosztów pomiędzy państwa, bardziej obciążając gospodarki o wysokim wykorzystaniu paliw węglowych – argumentował wiceminister Dąbrowski. Wiceminister zwrócił również uwagę, że współpraca Polski ze Skandynawią w zakresie transformacji niskoemisyjnej wpisuje się w trwającą na forum UE dyskusję o długookresowej strategii neutralnej klimatycznie gospodarki UE do 2050 r.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji