Wiadomości 27 lis
Polityka energetyczna Polski - komentarz Forum Energii

Dobrze, że Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Traktujemy to jako bazę do dyskusji, w której powinni wziąć udział eksperci energetyczni, środowiskowi, biznesowi i całe społeczeństwo. Energetyka wpływa na życie wszystkich. Szczególnie w czasie wysokich cen energii, trzeba się zastanowić, co dalej.

Najważniejsze wnioski:

Zastąpienie węgla brunatnego atomem

  • Ministerstwo Energii planuje zastąpienie węgla brunatnego atomem po 2030 r. Atom jest źródłem zeroemisyjnym. Jeżeli węgiel brunatny się już skończy, a elektrownia nie zostanie wybudowana pojawi się duże ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Plan budowy energetyki jądrowej istnieje od 10 lat.  Nadal brakuje modelu finansowania, planu działania oraz lokalizacji.

Emisje CO2 i węgiel

  • Ministerstwo Energii urealniło ostatnie deklaracje. Bez uwzględniania kogeneracji, 50% udział węgla w osiągniemy już w 2030 r., a nie jak zapowiadało Ministerstwo Energii 20 lat później. Według naszych analiz 2050 r. udział węgla będzie kształtował się na poziomie około 20-25%.
  • Potencjał ograniczenia emisji w 2030 r. jest większy niż 30%, zwłaszcza biorąc pod uwagę efektywność energetyczną i rozwój OZE. Dobrze jednak, że ministerstwo odnosi się do roku 1990 r., wspólnego dla całej Unii Europejskiej, a nie 1988 r. po którym doszło do znacznych redukcji emisji, ale wskutek kryzysu gospodarczego.

Udział OZE

  • Zgodnie z deklaracjami Ministerstwo Energii dostrzegło farmy morskie, to dobrze. W dłuższej perspektywie jest naszym zdaniem większy, ale trzeba od czegoś zacząć.
  • Dobrze, że ME uwzględniło rozwój energetyki solarnej. Biorąc pod uwagę spadek kosztów i potrzeby systemu (letnie szczyty zapotrzebowania na energię elektryczną), rozwój energetyki solarnej może być niedoszacowany. Przede wszystkim elektrownie wiatrowe powinny się pojawić szybciej w polskim systemie energetycznym.  
  • Ministerstwo Energii przewiduje koniec energetyki wiatrowej na lądzie. Lądowa energetyka wiatrowa jest najtańszą opcją, a ostatnie wyniki aukcji na poziomie 200 zł/MWh pokazują, że potencjał rozwoju jest większy. Nie jest to spójne z planami reformy rynku energii, które Polska planuje wprowadzić, żeby uelastycznić system energetyczny.

Wykorzystanie potencjału ciepłownictwa – kogeneracja

  • Założenia dotyczące rozwoju kogeneracji nie są spójne z intencjami ustawy o wsparciu kogeneracji. Nie widać przyrostu mocy kogeneracji, przyrost produkcji jest marginalny. Jest potencjał do podwojenia produkcji, który nie jest odzwierciedlony. Rozwój ciepłownictwa jest ważny dla skutecznej walki ze smogiem.

Źródło: Forum Energii