Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 12 lis 2021
Polacy chętni do zakładania własnych biznesów

Polacy chętni do zakładania własnych biznesów. Raport „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” opublikowany przez Grupę Muszkieterów sprawdza poziom przedsiębiorczości wśród Polaków w grupie wiekowej od 25 do 50 lat. Wyniki pokazują , że Polacy przedsiębiorczość kojarzą głównie z zaradnością, umiejętnością radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach oraz prowadzeniem własnego biznesu. 32 proc. z nich deklaruje bycie przedsiębiorczym, a ponad 50 proc. wskazuje, że mogliby prowadzić własną firmę. Co ciekawe, badanie pokazuje również wpływ COVID-19 na życie zawodowe ankietowanych. Blisko co czwarty z nich zaczął rozważać prowadzenie własnej działalności gospodarczej wskutek pandemii.

Co dla badanych oznacza „przedsiębiorczość”?

Większość respondentów przedsiębiorczość utożsamia z zaradnością oraz umiejętnością radzenia sobie w różnych, często trudnych sytuacjach. Osoba przedsiębiorcza to osoba odważna, pomysłowa i charyzmatyczna, która nie boi się podejmować ryzyka. Wśród skojarzeń związanych z przedsiębiorczością dominują także te dotyczące prowadzenia własnej firmy i zarabiania pieniędzy. Spośród Polaków objętych badaniem bycie przedsiębiorczym potwierdza 32 proc. Z czego największy odsetek to osoby z najmłodszej grupy, od 25 do 35 lat.

Czy chcemy prowadzić własny biznes?

Mimo iż bycie przedsiębiorczym deklaruje mniej niż 1/3 badanych, znacznie większa grupa wyobraża sobie prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nawet ponad połowa ankietowanych potwierdza, że byłaby w stanie prowadzić firmę na własną rękę. Zarządzania biznesem nie obawiają się głównie mężczyźni, badani z młodszych segmentów wiekowych oraz mieszkańcy największych miast.

Przede wszystkim znacząca większość uczestników badania wskazała, że prowadzenie własnej działalności jest trudne (82 proc.). Rozwijaniu własnej firmy nie sprzyjają biurokracja oraz skomplikowane przepisy. W odczuciu części respondentów wiąże się to również z dużym ryzykiem i odpowiedzialnością. Co ciekawe, przeciwnego zdania są w większości osoby, które mają już doświadczenie w tym zakresie i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Gdzie chcemy szukać środków na start?

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej ankietowani najchętniej sięgaliby po wsparcie systemowe i dofinansowania z urzędu pracy (63,5 proc.). Blisko połowa badanych opierałaby się na własnych oszczędnościach, a tylko 1/4 skorzystałaby ze wsparcia banku.

Jaki wpływ na życie zawodowe ankietowanych miała pandemia?

35 proc. Polaków objętych badaniem potwierdza, że pandemia wywarła wpływ na ich życie zawodowe. Różnice w odpowiedziach widoczne są w różnych grupach demograficznych – wpływ koronawirusa na sferę zawodową deklarują głównie kobiety, osoby młode i mieszkańcy największych miast. Co istotne, blisko co czwarty badany Polak zaczął rozważać start w biznesie na własną ręką wskutek pandemii.

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl