Wiadomości 26 sie
Kongres Nowej Mobilności

fot. PAP

Kongres Nowej Mobilności odbędzie się 9-10 września w Lublinie – to pierwszy tego typu dwudniowy warsztat dla przedstawicieli samorządów, administracji i branży elektromobilności w Polsce.

Program Kongresu został specjalnie przygotowany dla włodarzy polskich miast, przedstawicieli rad gmin, a także pracowników samorządowych w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich oraz pracowników jednostek zależnych, w których zakresie odpowiedzialności znajduje się elektromobilność, jak również przewoźników i organizatorów przewozów pasażerskich w miastach. Wspólnie z polskimi i międzynarodowymi liderami branży, praktykami nowej mobilności i ekspertami, uczestnicy będą analizować dostępne na rynku, najbardziej skuteczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zero- i niskoemisyjnego transportu.

Rejestracja uczestników jest dostępna online: https://kongresnowejmobilnosci.pl/.

Główne założenie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Związku Miast Polskich, organizatorów Kongresu, to minimum debat, a maksimum dyskusji, aby wypracować konkretne rozwiązania, które pomogą uczestnikom wydarzenia skutecznie implementować nowe technologie w usługach świadczonych przez miasta na rzecz mieszkańców.

W trakcie Kongresu odbędzie się m.in. ponad 30 warsztatów czy sesji pytań i odpowiedzi do ekspertów rynku.

Wybrane punkty z programu kongresu:

  • „Wszystko o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu” – warsztat formule okrągłego stołu, w trakcie którego uczestnicy będą mogli zapytać przedstawiciela Funduszu o wszelkie kwestie związane z projektowanymi zasadami udzielania oraz rozliczania wsparcia z FNT.
  • „Procedura odbioru stacji ładowania” – warsztat zorganizowany wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego – dokładna analiza rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania.
  • „Jak rozwijać ogólnodostępną infrastrukturę ładowania w mieście?” – warsztat i prezentacja optymalnej strategii w tym zakresie. Partnerem jest Miasto Łódź.
  • „Elektromobilność i zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego” – warsztat dotyczący doświadczeń polskich przewoźników związanych z elektryfikacją taboru. Jednym z punktów wydarzenia będą jazdy testowe i nowoczesny park samochodowy jako miejsce spotkań B2B w ramach Stref Smart i Expo.
Centrum Prasowe PAP

Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście