Wiadomości 5 cze
Czy pompa ciepła ma grzałkę elektryczną?

Grzałka elektryczna w pompie ciepła jest jednym z elementów, który często budzi kontrowersje i wzbudza obawy wśród klientów. Niektórzy uważają, że jest ona głównie pożeraczem prądu i decydują się na zakup pomp ciepła bez tego dodatkowego wyposażenia. Jednak czy jest to słuszne podejście? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Grzałka elektryczna w pompie ciepła zostaje włączona tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na moc grzewczą przekracza możliwości produkcyjne samej pompy ciepła. Jest to tzw. punkt biwalentny, który jest ustawiany w zależności od modelu i rodzaju pompy ciepła. W przypadku powietrznych pomp ciepła, punkt biwalentny najczęściej jest ustawiany na temperaturę około -15 stopni Celsiusza. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tego punktu, grzałka elektryczna zostaje załączona, pełniąc rolę źródła ciepła szczytowego i wspomagając układ termodynamiczny pompy.

Jednak istotne jest zrozumienie, że udział grzałki elektrycznej w całkowitej produkcji energii jest minimalny. Zazwyczaj wynosi on około 5% w skali roku. Pozostałe 95% energii jest wytwarzane przez samą pompę ciepła, wykorzystując energię czerpaną z otoczenia (powietrza, wody czy gruntu). Grzałka elektryczna służy głównie do pokrycia szczytowych zapotrzebowań na ciepło w trudniejszych warunkach atmosferycznych.

Obawy dotyczące zużycia energii przez grzałkę elektryczną są zrozumiałe, jednak warto spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Pompy ciepła, które są wyposażone w grzałki elektryczne, są zwykle odpowiednio skalibrowane i dostosowane do konkretnych potrzeb grzewczych budynku. Właściwy dobór mocy pompy i ewentualnej grzałki elektrycznej jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnej efektywności i minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Pompy ciepła bez grzałek elektrycznych są często przewymiarowane, co prowadzi do wyższych kosztów inwestycji oraz potencjalnego skrócenia żywotności urządzenia. W takich przypadkach, pompa ciepła może działać na niższych mocach przez większą część roku, co może wpływać negatywnie na jej efektywność. Z kolei pompa ciepła wspomagana przez grzałkę elektryczną może mieć mniejszą moc, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne, a także może skutkować dłuższą żywotnością urządzenia.

Warto również wspomnieć o sytuacji awaryjnej. W przypadku uszkodzenia sprężarki, grzałka elektryczna może przejąć rolę głównego źródła ciepła, umożliwiając utrzymanie komfortu termicznego w budynku do czasu naprawy sprężarki.

Podsumowując, grzałka elektryczna w pompie ciepła pełni ważną rolę wspomagającą w przypadku szczytowych zapotrzebowań na ciepło. Jej udział w produkcji energii jest minimalny, a efektywność jej działania zależy od właściwego doboru mocy pompy. Pompy ciepła bez grzałek mogą być przewymiarowane, co skutkuje wyższymi kosztami inwestycji i potencjalnie krótszą żywotnością. W praktyce, pompa ciepła z grzałką może być bardziej efektywnym rozwiązaniem, generującym niższe koszty eksploatacyjne i zapewniającym długotrwałe działanie.