Kocioł Klimosz MAXI z palnikiem peletowym

Redakcja HvacPR | 30 sie Kotły Klimosz z serii MAXI to produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymogi norm emisyjnych i ekologicznych! Minimalizacja zanieczyszczenia środowiska to skutek starannie przemyślanej konstrukcji urządzenia — rozstawu półek oraz ułożenia płyt betonowych i wermikulitowych. Wielomiesięczne badania doprowadziły bowiem do usytuowania kanałów przelotowych spalin tak aby uzyskać możliwie najwyższe sprawności (dochodzące do 90%) przy zachowaniu minimalnych emisji szkodliwych substancji. Produkty z serii Klimosz MAXI posiadają certyfikat 5 klasy. Produkty

Kocioł Klimosz DUOPELET NG z palnikiem peletowym

Redakcja HvacPR | 30 sie Kotły Klimosz z serii DUOPELET to produkt spełniający najbardziej rygorystycz-ne wymogi norm emisyjnych i ekologicznych.! Minimalizacja zanieczyszczenia środowiska to skutek starannie przemyślanej konstrukcji urządzenia — rozstawu pólek oraz ułożenia płyt betonowych i wermikulitowych. Wielomiesięczne bada-nia doprowadziły bowiem do usytuowania kanałów przelotowych spalin tak aby uzyskać możliwie najwyższe sprawności (dochodzące do 91%) przy zachowaniu minimalnych emisji szkodliwych substancji. Produkty z serii Klimosz DUOPELET posiadają certyfikat 5 klasy oraz EcoDesign. Produkty