Układ Multi Ejector Solution™ | Danfoss

Redakcja HvacPR | 4 cze W dyskusjach o zmianach klimatycznych, CO2 pstrzega się często jako „wielki problem”. O ile pod pewnymi względami rzeczywiście jest on zagrożeniem, to w innych aspektach może być rozwiązaniem. Otóż w roli czynnika chłodniczego CO2 stanowi nową jakość w technice chłodniczej i w walce z globalnym ociepleniem. Jako czynnik chłodniczy CO2 odznacza się minimalnym współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) rownym 1 i zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej. Jest nietoksyczny i niepalny. Oznacza to, że można beziecznie chłodzić pomieszczenia dla ludzi i towarów bez negatywnego wpływu na klimat. CO2 jest też płynem wyjątkowo wszechstronnym i nadaje się do różnorodnych zastosowań, włącznie z handlowymi, przemysłowymi i transportowymi urządzeniami chłodniczymi. Produkty
gift