Promocje 10 paź
BUD-WENT
Zrób zakupy w BUD-WENT i odbierz nagrody

Zrób zakupy za wymaganą kwotę o odbierz narzędzia Makita

  1. Nagrody są przyznawane za łączną kwotę zakupów produktów Venture Industries w czasie trwania promocji.
  2. Promocja trwa od 30 września 2018r. do wyczerpania zapasów.
  3. Dla celów podatkowych w przypadku otrzymania nagrody wystawiona zostanie faktura  na kwotę 1 PLN netto.
  4. W promocji uczestniczyć mogą firmy nieposiadające przeterminowanych zobowiązań wobec BUD-WENT Mieczysław Filipiak
  5. Wszystkie podane progi promocyjne są kwotami netto.
  6. Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.
gift