Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Produkty 16 lis
GstarCAD
Poznaj GstarCAD Mechanical 2023 i jego funkcjonalność!

Oprogramowanie GstarCAD Mechanical 2023 obejmuje wszystkie dziedziny projektowania mechanicznego. Dostarcza najnowszą bibliotekę standardowych części, symbole i narzędzia do wymiarowania zgodnie z normami obowiązującymi w różnych krajach, będąc kompatybilnym z rysunkami ACM od 6 (2002) do najnowszych (2018). Znormalizowany projekt mechaniczny zwiększa wydajność projektantów i pomaga im w precyzyjnej realizacji pomysłów na produkty.

Uproszczone projektowanie mechaniczne 2D

Oparty na standardach

GstarCAD Mechanical 2023 wspiera międzynarodowe standardy kreślenia, takie jak ANSI/BSI/CSN/DIN/GB/GOST/ISO/JIS, które są konfigurowalne, co pomaga inżynierom spełnić wymagania projektowe poprzez konsekwentne upraszczanie procesu projektowania mechanicznego.

Kompatybilność formatów w obu kierunkach

Sprawne wyświetlanie danych

GstarCAD Mechanical 2023 może odczytywać i wyświetlać kompletne dane bazowe rysunków z ACM i odwrotnie. Płynne wyświetlanie danych, w tym bloków tytułowych, dymków, listy części, BOM, chropowatość powierzchni, tabeli tolerancji, symboli spawania itp.

Sprawniejsza dokumentacja mechaniczna dzięki narzędziom do wymiarowania i adnotacjom symboli

Narzędzia wymiarowania

GMPOWERDIM usprawnia wymiarowanie poprzez konfigurowanie zmiennych istotnych dla produkcji, a także integruje informacje o tolerancjach i listach pasowań. Narzędzie do tworzenia wielu wymiarów bez wysiłku tworzy wymiary, które są odpowiednio rozmieszczone. Narzędzie do edycji wymiarów umożliwia szybkie rozciąganie, dodawanie lub łączenie wymiarów oraz sprawdzanie wymiarów. Narzędzie pomaga też użytkownikom w dokładnej edycji wymiarów.

Adnotacja symboli

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu adnotacji dzięki wykorzystaniu ponad 11 rodzajów symboli, takich jak chropowatość powierzchni, FCF, symbol spawania, zbieżność i nachylenie, oznaczenie krawędzi itp. Co więcej, użytkownicy mogą dodawać dowolne symbole do biblioteki symboli. Symbole mogą być dołączane do obiektów docelowych lub wymiarów i automatycznie dostosowywane do rysunków poprzez przesuwanie lub skalowanie.

Precyzyjne zarządzanie danymi

BOM, numer pozycji i lista

BOM może kompleksowo wyświetlać właściwości części. Koordynuje wszystkie informacje o danych części składowych i kontroluje dokonywane zmiany. GstarCAD Mechanical 2023 obsługuje ekstrakcję danych BOM z plików DWG w celu ponownego wykorzystania, promując bardziej wydajną i dokładną wymianę danych projektowych, jednocześnie ułatwiając współpracę między grupami projektowymi i produkcyjnymi.

Numery pozycji i listy są powiązane z częściami mechanicznymi i są aktualizowane po wykryciu zmian. Przekłada się to na redukcję kosztów związanych z błędnymi informacjami wynikającymi z rejestrowania, rozpoznawania i sortowania.

Wielodyscyplinarna współpraca

GstarCAD Collaboration

GstarCAD Collaboration to wbudowany dodatek, który pomaga projektantom współpracować nad złożonymi projektami dzięki zaawansowanemu zarządzaniu odniesieniami do rysunków i poprawkami rysunków, aby znacznie poprawić komunikację między zespołami i zmniejszyć liczbę błędów projektowych.

Różnorodne narzędzia mechaniczne i praktyczne funkcje

Inne kluczowe funkcje:

 • Menedżer warstw
 • Menedżer grup warstw
 • Narzędzie do serializacji części
 • Biblioteka
 • Narzędzie do edycji wymiarów
 • Notatka linii odniesienia
 • Zaokrąglanie i fazowanie
 • Linia falista, linia smart i linia symetryczna
 • Obliczanie powierzchni
 • Blok statystyczny
 • Skalowanie X, Y, Przerwanie w jednym punkcie
 • Projektowanie wałów, sprężyn i kół zębatych
 • Super Karta

Automatyczne generowanie….

Uzyskaj w kilka kliknięć:

 • Widoki szczegółów
 • Zeskalowane widoki
 • Linie przekroju
 • Kreskowanie
 • Ramki i tabelki rysunkowe
 • Listy otworów
 • Listy pasowań
 • Linie środkowe i linie konstrukcyjne
 • Rysowanie prostokątów
 • Rozmieszczenie wymiarów

Nowości

Super Skok

Na podstawie przyciąganie, które umożliwia użytkownikom precyzyjne określanie lokalizacji obiektów, Super Skok pozwala użytkownikom zapisać cztery konfiguracje lokalizacji względem obiektu i skoku biegunowego, aby spełnić potrzeby użytkowników w różnych zastosowaniach, a użytkownicy mogą przełączać się między nimi w trakcie wykonywania polecenia. Poza tym użytkownicy mogą również używać Filtru Elementów do ustawiania filtrów, dzięki czemu skok ignoruje obiekty, które nie są potrzebne podczas rysowania, takie jak wymiar, kreskowanie itp.

Menedżer warstw programu Mechanical

W GstarCAD Mechanical 2023 dostępnych jest 31 wstępnie skonfigurowanych warstw powiązanych z różnymi obiektami. Menedżer warstw umożliwia również użytkownikom dostosowanie właściwości tych warstw, takich jak kolor, typ linii, grubość linii oraz pozwala tworzyć niestandardowe warstwy. Podczas tworzenia geometrii/obiektów, ich predefiniowane warstwy zostaną automatycznie aktywowane i zostaną na nich utworzone, dzięki czemu proces rysowania będzie znacznie wygodniejszy.

Menedżer grup warstw

W przypadku bardziej skomplikowanych rysunków Menedżer Grup Warstw daje możliwość tworzenia wielu grup warstw, z których każda zawiera zestaw warstw mechanicznych. Zawiera również narzędzia takie jak Poprawa widoczności, Przenieś, Podświetl oraz inne., które pomogą użytkownikom zorganizować i uprościć prace projektowe.

2DHide

Polecenie GM2DHIDE pomaga użytkownikom organizować nakładające się obiekty, umożliwiając użytkownikom określenie, które z nich znajdują się z przodu, a które z tyłu, i obsługuje różne reprezentacje obiektów w tle. Istnieje również polecenie GM2HIDEDIT, które umożliwia użytkownikom edycję lub aktualizację sytuacji ukrycia utworzonych za pomocą polecenia GM2DHIDE.

Import i Eksport BOM/list części

GstarCAD Mechanical obsługuje eksport/import BOM-ów i list części w różnych formatach plików:
Eksport: *.xls, *.txt, *.csv, *.html
Import: *.xls, *.txt, *.csv

 Przetestuj oprogramowanie GstarCAD Mechanical