Produkty 19 wrz
Caleffi

Filtr-separator magnetyczny z systemem automatycznego czyszczenia DIRTMAGCLEAN

Zanieczyszczenia często o charakterze ferromagnetycznym mogą blokować i poważnie uszkadzać nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności. Przykładem takich elementów mogą być kotły kondensacyjne, pompy o zmiennej prędkości obrotowej lub dynamiczne zawory równoważące. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na jakość wody znajdującej się w instalacji. Tylko woda pozbawiona zanieczyszczeń gwarantuje pracę układu z najwyższą sprawnością, co przyczynia się do obniżenia kosztów. Przez ostatnie lata na rynku pojawiły się wysokowydajne urządzenia przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń, cześć z nich posiada ograniczenia, które pozwalają na zastosowanie jedynie w niektórych układach.

Przykładowo, wysokowydajne filtry mogą jedynie usuwać zanieczyszczenia o średnicy większej od oczka siatki filtracyjnej. Wraz z upływającym czasem filtry zapychają się, co powoduje zwiększony spadek ciśnienia generowany przez ten element. W celu zapewnienia ich poprawnej pracy wymagane jest częste czyszczenie.

Separatory zanieczyszczeń wyposażone w elementy magnetyczne są mniej podatne na zapychanie oraz są w stanie usuwać zanieczyszczenia o niewielkiej średnicy. Jedynym ograniczeniem tego typu urządzeń jest fakt, że zanieczyszczenia eliminowane są stopniowo.

Inżynierowie firmy Caleffi opracowując urządzenie DirtmagClean®, jako cel postawili sobie stworzenie produktu uniwersalnego.

Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych układów o dużej ilości rozpuszczonych zanieczyszczeń konieczne było stworzenie produktu który będzie gwarantował najwyższe standardy usuwania zanieczyszczeń przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich zalet obecnie stosowanych elementów. Urządzenie DIRTMAGCLEAN® wyposażone zostało w układ usuwania zanieczyszczeń wraz z mechanizmem automatycznego czyszczenia który pozwala ograniczyć częstotliwość konserwacji.

Korzyści wynikające z zastosowania filtra-separatora magnetycznego z systemem automatycznego czyszczenia DIRTMAGCLEAN®

Urządzenie łączy w sobie zdolność do całkowitego usuwania zanieczyszczeń z wysoką wydajnością magnetycznego separatora zanieczyszczeń z systemem automatycznego czyszczenia w regularnych odstępach czasu zgodnie z ustalonym harmonogramem lub gdy zostanie wykryty ustalony stopień zabrudzenia.

Zalecamy montaż urządzenia DIRTMAGCLEAN® w średnich oraz dużych instalacjach grzewczych lub chłodniczych w celu całkowitego wyeliminowania zanieczyszczeń.

Po opróżnieniu komory roboczej elementy filtrujące zaczynają się obracać, strumień wody i szczotki usuwają zanieczyszczenia zgromadzone na powierzchni. Zanieczyszczenia trafiają do komory gromadzenia skąd są usuwane. W ostatniej fazie urządzenie DIRTMAGCLEAN®  napełniane jest wodą do osiągnięcia wartości ciśnienia roboczego instalacji.

Sterowanie pracą urządzenia DIRTMAGCLEAN® może być prowadzone przy pomocy wbudowanego regulatora lub za pomocą systemu BMS z protokołem MODBUS-RTU.

Caleffi

Caleffi

Caleffi https://www.caleffi.com/poland/pl

Firma Caleffi to europejski lider w zakresie produkcji najwyższej jakości armatury regulującej i pomiarowej wykorzystywanej do zastosowań domowych i przemysłowych w sektorze ogrzewania, klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz odnawialnych źródeł energii.
gift