Okiem praktyka 6 wrz
Ventia
Sposoby na kontrolę wilgotności na basenie?

W przeszłości standardowa praktyka polegała na wymianie powietrza na basenie. Powietrze z zewnątrz zapewnia komfort, ale podgrzewanie go wiąże się z kosztami zużycia energii.

Coraz wyższe ceny energii i rosnąca świadomość energochłonności spowodowały, że większą uwagę przykłada się do oszczędzania energii – która obejmuje też osuszanie. Dlatego obecnie większy nacisk kładzie się na recyrkulację jak największej ilości powietrza i odzyskiwanie energii w wymiennikach ciepła.

Zasadniczo rzecz ujmując kryty basen można osuszać na dwa sposoby: za pomocą osuszaczy kondensacyjnych lub basenowych central wentylacyjnych.

1. Osuszanie za pomocą osuszaczy kondensacyjnych
W przypadku małych basenów zlokalizowanych w domach prywatnych, hotelach lub ośrodkach odnowy biologicznej często stosuje się osuszacze, które pracując na powietrzu obiegowym, skraplają wodę za pomocą parownika. Są to osuszacze kondensacyjne.

Z czego składa się osuszacz kondensacyjny?
Osuszacz kondensacyjny składa się z wentylatora, układu chłodniczego, a także – w miarę potrzeby – wlotu świeżego, zewnętrznego powietrza. Układ chłodniczy składa się z parownika, skraplacza i sprężarki.

 

Jak działa osuszacz kondensacyjny?

W osuszaczu kondensacyjnym wilgotne powietrze przepływa przez zimny wymiennik - parownik układu chłodniczego, a para wodna obecna w powietrzu ulega skropleniu. Praca jednostki chłodzącej polega na tym, że czynnik chłodniczy paruje w parowniku pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze, a następnie skrapla się pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze w skraplaczu po drugiej stronie sprężarki. W niektórych rodzajach osuszaczy kondensacyjnych istnieje też opcja pobierania pewnej ilości suchego powietrza z zewnątrz – maks. 30% – jeżeli istotne są jakość powietrza i komfort,
lub należy uwzględnić potrzeby związane z osuszaniem. Osuszacz kondensacyjny generuje zyski ciepła w wyniku procesu kondensacji oraz poboru mocy sprężarki i wentylatora. Zyski te są znaczące i należy je uwzględnić przy obliczeniach bilansu ciepła. W miarę potrzeb całą nadwyżkę energii lub jej część można okresowo usuwać poprzez skraplacz chłodzony wodą lub zewnętrzny skraplacz chłodzony powietrzem.

2. Osuszanie za pomocą wentylacji

W przypadku małych basenów o wysokim standardzie komfortu oraz ogromnych basenów publicznych często konieczna będzie wymiana dużej porcji powietrza ze względu na wygodę i higienę, w związku z czym basenowa centrala wentylacyjna będzie najlepszym rozwiązaniem.

 

 Z czego składa się centrala basenowa?
Basenowa centrala wentylacyjna składa się z wentylatora, sekcji odzyskującej ciepło oraz sekcji mieszającej, a w razie potrzeby – także z pompy ciepła. W tym rozwiązaniu, powietrze jest wymieniane częściowo lub w całości. Recyrkulacja pewnej części przepływającego powietrza może być pożądana, dlatego w zależności od wymogów, recyrkulacji poddaje się od 0% do 100% powietrza. Strumienie powietrza mieszane są w sekcji mieszającej urządzenia.

Jak działa centrala basenowa?
W basenowej centrali wentylacyjnej ciepłe wilgotne powietrze jest wyciągane z pomieszczenia basenu i zastępowane suchym powietrzem z zewnątrz. Energia z ciepłego wilgotnego powietrza jest odzyskiwana najczęściej na krzyżowym wymienniku odzysku ciepła. W centrali basenowej z pompą ciepła pompa spełnia zarówno rolę osuszacza, jak i dedykowanej chłodnicy/nagrzewnicy. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy odzysk ciepła i minimalizuje niezbędny pobór powietrza z zewnątrz. Pompa ciepła ogrzewa powietrze w zimie i może też osuszać je w nocy, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście