Okiem praktyka 21 kwi 2022
PORT PC

13.04.2022 odbyły sie warsztaty PORT PC. pt. “Pompy ciepła, a zielony wodór w ogrzewaniu budynków? Przegląd kluczowych europejskich analiz.”

Tematyka spotkania:

Unijna inicjatywa „fala renowacji” pokazała jak wielki wysiłek musi być wykonany w sektorze budynków by osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne UE. Bieżąca reakcja Unii Europejskiej związana z wojną w Ukrainie  w postaci komunikatu REPowerEU z 8 marca 2022 i potrzeba szybkiego uniezależnienia od paliw kopalnych z Rosji wskazuje, iż jeszcze większego znaczenia nabiera konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego nie tylko przez dywersyfikację dostaw, ale w przypadku sektora budynków przede wszystkim poprzez efektywność energetyczną i rozwijanie technologii takich jak pompy ciepła. Ten kierunek od wielu lat, wdrażają poszczególne państwa europejskie (Kraje Skandynawskie, Szwajcaria) w ramach wzmacniania krajowego bezpieczeństwa energetycznego, podkreślając konieczność szybszego przechodzenia na odnawialne źródła energii i energię produkowaną na miejscu. W tym kontekście powraca także pytanie o alternatywne paliwa nisko i zeroemisyjny jak zielony czy niebieski wodór. KE podkreśla, iż mają one istotną rolę do odegrania w dekarbonizacji. Szczególnie konieczność najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych technologii wskazuje, że wodór należy rozwijać tam gdzie jest on najbardziej efektywny i gdzie brak dostępnych skomercjalizowanych technologii tj. głównie w procesach przemysłowych. Ważne jest by wykorzystywać wodór w sposób optymalny gdyż ilość wodoru dostępnego na rynku będzie ograniczona. Takie podejście KE jest spójne z wynikami szeregu analiz ośrodków i instytucji badawczych, których wyniki wskazują w jakich sektorach wodór może być efektywny, a gdzie należy stosować bardziej dojrzałe i efektywne technologie jak np. pompy ciepła w ogrzewaniu budynków. W czasie spotkania zaprezentujemy wnioski z kilkunastu kluczowych raportów i analiz dot. transformacji sektorów ciepła i chłodu w Unii Europejskiej i poszczególnych państwach członkowskich.

Podbierz Poradnik “Spalanie wodoru a pompy ciepła w budynkach w kontekście uniezależnienia się od paliw z Rosji. Przegląd 13 niezależnych raportów naukowych”: TUTAJ