Okiem praktyka 7 sty 2022 1
Jak działa instalacja fotowoltaiczna? | Solarni.info

Słoneczny BOOM Boom na fotowoltaikę w Polsce? Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a liczby mówią same za siebie. Według danych statystycznych Agencji Rynku Energii, to właśnie przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (≤50kW) stanowią aż 74% ogólnej mocy PV w Polsce, a ich liczba na koniec lipca 2021 przekraczała już 631 tysięcy.

Jak działa fotowoltaika?
Proces pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca jest skomplikowany i można wyróżnić kilka podstawowych etapów. Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które łączy się w moduły fotowoltaiczne umożliwiające wytwarzanie większej ilości energii. W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne w efekcie którego energia ze słońca przekształcana jest w prąd stały, który następnie przykazywany jest do falownika (inwertera) i przekształcany w prąd zmienny. Sercem instalacji fotowoltaicznej jest falownik odpowiedzialny za działanie i kontrolę systemu. Kolejny niezbędny element do produkcji energii to licznik dwukierunkowy, który instalowany jest przez zakład energetyczny. Licznik podlicza energię wyprodukowaną przez instalację oraz pobraną z sieci. Energia pozyskana z instalacji fotowoltaicznej spięta jest z siecią operatora. Niezużyta energia wysyłana jest do sieci publicznej. Jeśli w pewnym okresie produkcja energii nie zaspokaja naszych potrzeb możemy wtedy bezpłatnie odebrać wcześniej zgromadzoną energię.

Porównaj oferty fotowoltaiki w Twoim mieście



Zdecyduj się na instalację i zacznij oszczędzać
Rozwiązania wykorzystujące instalacje fotowoltaiczne pozwalają na duże oszczędności i pozwalają dbać o środowisko naturalne.