Okiem praktyka 24 sty 2023
Co zrobić w razie awarii rekuperacji?

W przypadku awarii rekuperacji, najważniejszą rzeczą jest natychmiastowa reakcja. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które należy podjąć, aby zminimalizować szkody i przywrócić system do działania jak najszybciej:

  • Zatrzymaj system rekuperacji. Jeśli nie jest to możliwe, należy zamknąć zawory i zablokować dostęp powietrza do urządzenia.
  • Sprawdź, czy system jest podłączony do prądu i czy wszystkie bezpieczniki są sprawne. Jeśli potrzebujesz, skontaktuj się z elektrykiem.
  • Sprawdź filtry i czystość wymiennika ciepła. Jeśli filtry są zanieczyszczone, należy je wymienić.
  • Sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane i czy nie ma wycieków.
  • W przypadku awarii rekuperacji, ważne jest również sprawdzenie ciśnienia w systemie. Niskie ciśnienie może być spowodowane zanieczyszczeniem filtrów lub zatkaniem przewodów.
  • W przypadku awarii silnika wentylatora, należy sprawdzić, czy jest on podłączony do prądu i czy jest w dobrym stanie. Jeśli silnik jest uszkodzony, należy go wymienić.
  • W przypadku awarii regulatora pogodowego, należy sprawdzić, czy jest on podłączony do prądu i czy jest w dobrym stanie. Jeśli regulator jest uszkodzony, należy go wymienić.
  • W przypadku awarii systemu kontroli, należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane i czy nie ma wycieków.
  • W przypadku awarii systemu automatycznego odzyskiwania ciepła, należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane i czy nie ma wycieków.

Awaria rekuperacji jest nie tylko uciążliwa, ale może również prowadzić do większych problemów związanych z ogrzewaniem budynku i zwiększeniem rachunków za energię. Dlatego ważne jest, aby szybko reagować i podjąć odpowiednie kroki, aby naprawić problem. Regularna konserwacja i kontrola stanu systemu rekuperacji pozwala na uniknięcie awarii i zapewnia prawidłowe działanie urządzenia przez długi czas.