Wiadomości 23 lut 2021
BARTOSZ
WT 2021 – nowe warunki techniczne dla budownictwa mieszkaniowego a rekuperacja

Z początkiem 2021 roku weszły w życie nowe Warunki Techniczne (WT 2021) stawiane inwestorom planującym budowę domu, jego rozbudowę lub modernizację. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich budynków mieszkalnych, które pozwolenie na budowę otrzymały w 2021 roku. Od kilku już lat zmiany w zakresie wymagań technicznych są wyzwaniem dla każdego kto planuje rozpocząć budowę domu. Wymagania WT 2021, bo o nich tu mowa, zakładają maksymalne obniżenie energochłonności budynków i podążają w stronę budownictwa zeroenergetycznego.

Co to oznacza dla inwestorów?

Najważniejsze założenia WT 2021 to:

  • zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych (U) poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych, podłóg oraz dachu, dzięki czemu możliwe będzie zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku,
  • zmniejszenie współczynnika Ep określającego maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną wykorzystywaną na cele ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Do 2021 r.  współczynnik Ep wynosił 95 kWh/m2/rok. Od 2021 roku został obniżony do 70 kWh/m2/rok,
  • popularyzację ekologicznych źródeł ciepła; dom energooszczędny zgodny ze standardami WT 2021 powinien wykorzystywać takie technologie jak: rekuperację, pompy ciepła, panele słoneczne, czy też baterie fotowoltaiczne,
  • docelowo dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii energooszczędnych wszystkie domy budowane w przyszłości mają być pasywne, niemal darmowe w utrzymaniu. 

Oznacza to, że aby osiągnąć zakładane współczynniki konieczne będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Bez nich budowa domu spełniającego założone wytyczne będzie niemożliwa. 

W bilansie cieplnym nowoczesnych budynków największe straty ciepła spowodowane są przez wentylację. Dotychczasowo stosowana wentylacja grawitacyjna nie sprawdza się w dobrze zaizolowanych budynkach i poza nieefektywną wymianą powietrza naraża mieszkańców na duże wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń. Patrząc przez pryzmat nowych wytycznych idealnym rozwiązaniem powyższych problemów jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki rekuperacji nie tylko zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na ciepło, ale zdecydowanie wzrośnie komfort temperaturowy domowników i sprawniej będzie odbywać się dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń. 

Podjęcie decyzji odnośnie zastosowania rekuperacji już na etapie projektu domu pozwoli inwestorowi na zastosowanie rozwiązań obniżających koszty montażu tego energooszczędnego systemu. Zaliczyć do nich można brak konieczności budowy kominów wentylacyjnych, wcześniejsze zaplanowanie rozprowadzenia kanałów, którymi będzie przepływać powietrze, zakup okien bez nawiewników i części okien typu fix (nieotwieranych) lub wręcz rezygnacja z niektórych okien w pomieszczeniach, które ich nie wymagają. Wentylacja z odzyskiem ciepła sprawia, że w budynku występują mniejsze straty ciepła, więc zapotrzebowanie na ciepło również będzie mniejsze. Dlatego wybór urządzeń grzewczych powinien być skierowany w stronę urządzeń o mniejszej mocy, a więc zdecydowanie tańszych. 

Wszystkie rekuperatory VENA idealnie wpisują się w standard WT 2021 oraz spełniają wymagania stawiane tego typu urządzeniom. Klasa energetyczna rekuperatorów VENA: A+ oraz A (w zależności od modelu).

Produkowane przez nas rekuperatory spełniają założenia programu dofinansowań na zakup energooszczędnych technologii – Czyste Powietrze 

Zobacz jakie urządzenia do odzysku ciepła z wentylacji mamy w swojej ofercie –> REKUPERATORY VENA