Wiadomości 11 maj
Wspólne cele Polski i Banku Światowego ws. poprawy jakości powietrza

8 maja minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się z przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlosem Piñerúa. W spotkaniu uczestniczyli również Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda.

Podczas spotkania omówiono kluczowe elementy dalszej współpracy i wsparcia przez Bank Światowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce oraz efektywności energetycznej. Rozmawiano również o przygotowaniach i priorytetach polskiej prezydencji podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. 

„Współpraca Banku Światowego i Polski ma istotne znaczenie w kontekście przygotowań do Konferencji Klimatycznej (COP24)” – podkreślił Carlos Piñerúa.

W rozmowie z przedstawicielem Banku Światowego minister Henryk Kowalczyk zapewnił o aktywnym zaangażowaniu polskiego rządu w procesy klimatyczne, a także wskazał kluczowe zagadnienia, które polska strona chce zrealizować na nadchodzącym szczycie.

„Przyjęcie pakietu implementacyjnego do Porozumienia paryskiego jest niezbędne, by Porozumienie stało się żywym dokumentem. Bank Światowy pełni szczególną rolę we wsparciu krajów rozwijających się w walce ze zmianami klimatu, w szczególności w kontekście realizacji celu 100 mld USD do 2020 r. Dlatego liczymy na owocną współpracę podczas COP24” – powiedział minister środowiska.

O poprawie jakości powietrza

Carlos Piñerúa odniósł się z wielkim zadowoleniem do działania podejmowanych przez Polskę na rzecz redukcji zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie wyróżnił on Krajowy Program Ochrony Powietrza przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, program „Czyste Powietrze” oraz pilotażowy program „Stop Smog” oferujący wsparcie finansowe dla najuboższych w zakresie termomodernizacji oraz wymiany kotłów.

„Działania polskich władz pokrywają się z rekomendacjami Banku Światowego związanymi z poprawą jakością powietrza. Podczas COP24 zaprezentujemy dedykowane badanie poświęcone transformacji energetycznej do gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Jednak już teraz widzimy zdecydowane sukcesy transformacyjne. Cieszę się, że polski rząd wdraża kompleksowe rozwiązania zrównoważonej energii” – mówił przedstawiciel Banku Światowego.

Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk przypomniał, że NFOŚiGW przeznaczy 25 mld złotych w latach 2016-2029 na działania związane z poprawą jakości powietrza.

„Za pomocą tych środków finansowych będziemy inwestowali w instrumenty wsparcia dla budownictwa jednorodzinnego w zakresie termomodernizacji oraz wymiany kotłów na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza” – dodał minister Kowalczyk.   

Źródło: Ministerstwo Środowiska

gift