Wiadomości 7 mar
Samorządy idą w parze z energetyką, aby maksymalizować korzyści. Kolejne inwestycje w zieloną energię we współpracy z polskimi gminami na rzecz rozwoju OZE

OX2, szwedzki deweloper m.in. lądowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, wchodzi we współpracę z coraz większą ilością polskich gmin, na których terenach stawia zielone źródła energii w pełnym porozumieniu z lokalnymi władzami.

  • Za inwestycjami w OZE idą też działania dla gminnych społeczności - ekologiczne, społeczne, sportowe i edukacyjne: konkursy i warsztaty o energetyce dla najmłodszych, budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów wykonane z drewna pozyskanego w trakcie remontu dróg czy wsparcie lokalnych klubów sportowych.

  • W parze z inwestycjami OX2 idą korzyści finansowe dla gmin, w których powstają farmy. Poza wpływami z podatków, gminy są beneficjentami działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o bioróżnorodność, a także rozwoju infrastruktury poprzez budowę dróg czy terenów zielonych. Są to inicjatywy związane bezpośrednio z budową farmy, a ich efekty zostają z mieszkańcami i służą im przez lata.

Zdaniem ekspertów OX2 oprócz większej niezależności od podwyżek cen energii, farma wiatrowa w gminie oznacza wpływy z podatków od budowanych wiatraków na poziomie około 150–200 tys. zł rocznie od jednej turbiny, farma fotowoltaiczna - 17-18 tys. rocznie z każdego hektara. Podatki z inwestycji płynące z farm wiatrowych i słonecznych do samorządów są znaczącym zastrzykiem finansowym dla budżetów gmin i silnym impulsem do rozwoju tego regionu. Właściciele gruntów, na których budowane są farmy, otrzymują czynsz dzierżawny przez cały okres życia wiatraka lub farmy fotowoltaicznej.

Współpraca deweloperów farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz magazynów energii z samorządami terytorialnymi to temat przewodnim dyskusji, która miała miejsce na Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Mikołajkach. Wśród prelegentów panelu „W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać na transformacji energetycznej?” znaleźli się eksperci tacy jak Podsekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Miłosz Motyka, Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 Polska, Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Wojciech Hartung, Prawnik, Domanski Zakrzewski Palinka (DZP) oraz Janusz Piechocki, burmistrz Miasta i Gminy Margonin.

„Za każdą naszą inwestycją idą fundusze na lokalne inicjatywy, wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków kultury i sportu, budowy i remonty dróg, z których później korzystać będą mieszkańcy czy modernizację energetyczną infrastruktury krytycznej w danym regionie, co przyczynia się do polepszenia warunków korzystania z energii elektrycznej dla lokalnych odbiorców, mieszkańców i przedsiębiorców. Dlatego właśnie jednym z kluczy do rozwoju OZE w Polsce jest współpraca z samorządami terytorialnymi, w której specjalizujemy się już od lat” - mówi Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 Polska.

Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada, że energia z OZE będzie filarem transformacji energetycznej, a plan działania w zakresie energetyki wiatrowej ogłoszony w październiku przez Komisję Europejską ma przyspieszyć niezbędne zmiany w legislacji. Niewątpliwie oznacza to zwiększenie natężenia prac związanych z popularyzacją zielonej energii i zwiększenia jej mocy wytwórczych w miksie energetycznym Polski. Transformacji energetycznej szczególnie potrzebuje sektor przemysłu, który charakteryzuje się wysokim zużyciem energii, potrzebą kontroli kosztów i ograniczenia wpływu działalności na emisję CO2. Zdaniem Katarzyny Suchcickiej, Prezes OX2 Polska, rozwiązaniem tych problemów są właśnie inwestycje w zielone źródła energii.

„Obserwujemy stały wzrost zainteresowania ze strony firm, które poszukują energii z OZE, jak i dużych graczy finansowych poszukujących długoterminowych inwestycji o stabilnych zwrotach i niskim ryzyku. Jako OX2 chcemy być częścią transformacji energetycznej w Polsce, dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem portfolio, w którym mamy już wiele zakończonych sukcesami inwestycji. We wrześniu 2023 r. zawarliśmy umowę z Eneą Nową Energią na sprzedaż Farmy Wiatrowej Bejsce o mocy 19,8 MW. W maju 2022 sprzedaliśmy Ingka Investments lądową farmę wiatrową o łącznej mocy 63 MW w miejscowości Wysoka oraz farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 29 MW w miejscowości Recz” – dodaje Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 Polska.

Dekarbonizacja sektora energetycznego stopniowo postępuje. Już w 2030 r. udział OZE ma stanowić 42,5% miksu energetycznego Unii Europejskiej zgodnie z ustaleniami m.in. Komisji Europejskiej. Panel „W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać na transformacji energetycznej?” podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego był doskonałą sposobnością do wymiany poglądów liderów branży OZE, przedstawicieli władzy jak i lokalnych samorządów, których współpraca w zakresie zielonej energii jest kluczowa dla przyszłości Polski.

O OX2

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na jedenastu rynkach w Europie: w Szwecji, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumunii, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie, Wyspach Alandzkich, we Włoszech. Od 2023 jest obecna także w Australii. Sprzedaż w 2023 roku wyniosła około 7,8 mln SEK. Firma zatrudnia około 500 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. OX2 jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm od 2022 roku. www.ox2.com

Dobre praktyki Energi docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18 kwi 2
Wiadomości Dobre praktyki Energi docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
AlbertacutS
AlbertacutS
Men dating men participation get a bang, union, and the belle of relationships in their own unique way. https://erhe.me/tags/gay-deepthroat/ In a... - Dzisiaj
KevinSkite
KevinSkite
© Quique Magas para Wedding Style Magazine https://suphotos.com/en/lovestory-in-barcelona – Las fotografias deben ser originales y bellas pero... - 19 kwi