Wiadomości 24 kwi

87% badanych przedsiębiorstw planuje dezinwestycje do 2020 roku, by móc konkurować w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu technologicznym. Plany dezinwestycyjne spowodowały, że transakcje fuzji i przejęć w styczniu tego roku osiągnęły rekordową wartość 323 mld USD - wynika ze „Światowego badania dezinwestycji” przygotowanego przez firmę doradczą EY. To najwyższy wynik od 18 lat. Jest efektem cyfrowych innowacji, które zmuszają firmy do zmiany modeli biznesowych i radzenia sobie z przełomowymi technologiami.

Liczba respondentów, którzy planują dezinwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu z zeszłym rokiem (wzrost z 43% do 87%). To pokazuje, że taka strategia rozwoju zajmuje coraz wyższą pozycję na listach biznesowych priorytetów. Prawie ¾ badanych firm (74%, w zeszłym roku było to 55%) powiedziało, że dezinwestycje wynikają z rozwijającego się otoczenia technologicznego. Połowa przyznaje, że konieczność sfinansowania inwestycji technologicznych skłania ich do dezinwestycji. Chcą też wykorzystać wpływy z transakcji do poprawy efektywności operacyjnej oraz przygotowania się do zmieniających się potrzeb klientów w ramach ich podstawowej działalności.

- Dynamicznie zmieniający się krajobraz technologiczny wymusza na zarządzających bieżącą weryfikację strategii i portfela biznesowego. Wpływ technologii na pozycję konkurencyjną firmy, czasami warunkujący jej przetrwanie, czyni z niej obszar priorytetowy, wymagający podejmowania szybkich działań. Jednym z nich jest dezinwestycja części biznesu, która przy wsparciu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych pozwala optymalizować wartość i ponoszone ryzyko - mówi Paweł Bukowiński, Associate Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, Lider Doradztwa ds. Dezinwestycji w Regionie CSE.

85% respondentów badania EY (w 2017 roku było to 49%) twierdzi, że powodem dezinwestycji jest pozycja konkurencyjna jednostki biznesowej firmy na rynku. Firmy są zmotywowane do pozbywania się mniej rentownych aktywów, które – jak uważają – za długo znajdowały się w ich portfelu biznesowym. Ponad połowa badanych osób (56%) przyznaje, że trzymało te aktywa o wiele dłużej niż powinno.

Prawie ¾ dezinwestycji (71%) było wynikiem oportunistycznych, niezaplanowanych transakcji. To gwałtowny wzrost z 20% w 2017 roku. „Światowe badanie dezinwestycji” EY pokazuje także, że prowadzone przez przedsiębiorstwa roczne przeglądy portfela biznesowego dwukrotnie zwiększają szansę na osiągnięcie wyższej wartości transakcji poprzez dokonanie dezinwestycji we właściwym momencie. Firmy, które tworzą wartość przed transakcją sprzedaży mają o 27% więcej szans na osiągnięcie wyższej niż zakładana ceny.  

- Brak właściwego przygotowania aktywa do sprzedaży stanowi jedno z kluczowych wyzwań w sytuacji niespodziewanej oferty potencjalnego kupującego, które może prowadzić do istotnej redukcji wartości transakcji lub w ogóle uniemożliwić jej przeprowadzenie. W tym kontekście, firmy, które potrafią przedstawić spójny obraz biznesu przy odpowiednim wsparciu narzędzi i danych analitycznych są w zdecydowanie lepszej pozycji negocjacyjnej. W rezultacie podejście proaktywne do przygotowania aktywa do sprzedaży może być rozstrzygające w osiągnięciu zaplanowanej ceny sprzedaży - mówi Paweł Bukowiński.  

Według 62% respondentów powodem podjęcia decyzji o dezinwestycji były okoliczności makroekonomiczne oraz geopolityczne. Ponadto, 80% respondentów wskazywało zmiany w polityce podatkowej jako jeden z głównych czynników geopolitycznych, które mogą wpłynąć na plany dezinwestycyjne.

- Skomplikowane i dynamiczne otoczenie podatkowe pozostaje niezmiennie istotnym aspektem w kontekście decyzji dezinwestycyjnych, często będąc kluczowym impulsem dla takich decyzji. W związku z tym analiza otoczenia podatkowego oraz podatkowych implikacji potencjalnej transakcji powinna stanowić integralną część planowania dezinwestycji, w szczególności w firmach międzynarodowych - dodaje Paweł Bukowiński.

O badaniu

„Światowe badanie dezinwestycji” EY opiera się na wywiadach przeprowadzonych z członkami zarządów 900 przedsiębiorstw i 100 private equity. Badanie, na zlecenie EY, przeprowadziła firma FT Remark, część Grupy Financial Times. Badane organizacje pochodziły z obu Ameryk, Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i z Afryki. Około ¼ respondentów reprezentowała przedsiębiorstwa, których przychody wynoszą 1 – 5 mld USD. 42% to organizacje z przychodami powyżej 5 mld USD.

EY

EY http://www.ey.com

EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.
gift