Wiadomości 10 wrz
Ministerstwo Środowiska na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Dyplomacja klimatyczna i gospodarka odpadami to tematy, które minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Sławomir Mazurek m.in. poruszali w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W trakcie panelu dyskusyjnego pn. „Dyplomacja Klimatyczna w XXI wieku” minister środowiska dyskutował ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Słowacji o wyzwaniach, które niesie za sobą wdrażanie postanowień Porozumienia paryskiego.

„Porozumienie paryskie określiło cele globalnych działań na rzecz ochrony klimatu, wizję neutralnego dla klimatu rozwoju, a także mechanizmy wspierające korzystną współpracę międzynarodową” – mówił minister Kowalczyk.

Minister środowiska nawiązał także do planowanego na grudzień tego roku szczytu klimatycznego COP 24, który odbędzie się w Katowicach. Warto podkreślić, że funkcję organizatora szczytu Polska będzie pełnić już po raz trzeci w historii, a miasto-gospodarz Katowice to doskonały przykład transformacji, jaką Polska przechodzi w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.

„Polska Prezydencja podczas COP24 stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania naszej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, jak również rodzimych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

„Nasz kraj poczynił w ostatnich latach duży krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przyjaznej klimatowi i środowisku. Katowice podczas COP24 będą tego najlepszym przykładem” – podkreślał minister środowiska.

Podczas panelu pn. „Drogi i mosty do nowoczesnej Polski” minister Henryk Kowalczyk zapewnił o wsparciu resortu środowiska dla niskoemisyjnego transportu, w tym zwłaszcza dla elektromobilności.

„Obecnie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest program, w ramach którego zostanie zakupionych ok. 1000 innowacyjnych autobusów bezemisyjnych” – mówił minister Kowalczyk.

Kolejnym z tematów, który poruszali podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, była gospodarka odpadami. W dyskusji panelowej „Czy życie bez śmieci to życie bez opakowań?” wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poruszał kwestie spełniania przez Polskę wymogów unijnego pakietu odpadowego, osiągania wymaganych poziomów recyklingu i zmian, które resort środowiska wprowadza w zakresie gospodarki odpadami.

„Polska osiąga wymagane obecnie poziomy zbierania, odzysku i recyklingu przewidziane prawem UE dla różnych grup odpadów, w tym i dla odpadów opakowaniowych” – mówił wiceminister Mazurek.

„Uzyskanie wzrastających w kolejnych latach poziomów recyklingu będzie wymagało jednak poprawy jakości zbieranych odpadów opakowaniowych, w szczególności powstających w gospodarstwach domowych” – podkreślał wiceminister środowiska.

Wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił rolę, jaką w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych odgrywają gminy i zapowiedział, że w jej wypełnianiu mogą liczyć na wsparcie legislacyjne resortu środowiska.

„Obecnie trwa w Polsce wdrażanie przez gminy standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projektowane są kolejne zmiany prawne wspierające przyjęcie tych standardów” – mówił wiceminister Mazurek.

„Stale rozwijamy systemy zagospodarowania odpadów jednocześnie eliminując wszelkie nieprawidłowości. W szczególności konieczne będą zmiany w obowiązujących w Polsce zasadach rozszerzonej odpowiedzialności producenta” – zapowiedział wiceminister środowiska.

O Forum Ekonomicznym

Forum Ekonomiczne w Krynicy to cykliczne wydarzenie, organizowane od 1992 r. przez Instytut Studiów Wschodnich. Jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele rządów, eksperci, politycy wielu opcji i biznesmeni z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie Forum odbywają się liczne spotkania, debaty i wydarzenia towarzyszące, które umożliwiają wielostronny dialog pomiędzy różnymi interesariuszami polityk publicznych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska